NIJZ glede čakalnih dob: Odgovornost za upravljanje zdravstvenega sistema bi moralo prevzeti ministrstvo

Na NIJZ jih čudi izjava ministra Aleša Šabedra, da ne znajo ali nočejo urediti podatkov o čakalnih dobah. Menijo tudi, da za upravljanje zdravstvenih politik zadostujejo trendi, ki jih podatki jasno izražajo. Odgovornost za upravljanje zdravstvenega sistema bi moralo prevzeti ministrstvo in tega ne prelagati na druge inštitucije, so navedli.

Minister za zdravje Šabeder je danes v odzivu na predlog interventnega zakona NSi za skrajševanje čakalnih dob namreč dejal, da pravih številk o čakalnih vrstah nimamo in ob tem okrcal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Po navedbah NIJZ so na ministrstvu seznanjeni, da so podatki za čakajoče več kot 90-odstotno natančni, kar je po mednarodnih merilih zelo dobra osnova za upravljanje čakalnih dob. Tudi predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije menijo, da imamo v Sloveniji dovolj točne podatke o čakajočih in čakalnih dobah za njihovo upravljanje, s čimer je Šabeder seznanjen, so zapisali.

Za upravljanje zdravstvenih politik po mnenju NIJZ ni treba poznati na bolnika natančnih podatkov, saj zadostujejo trendi, ki jih podatki jasno izražajo. Kot so pojasnili, lahko torej iz podatkov razberemo, pri katerih zdravstvenih storitvah bi bili potrebni ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, za kar pa je odgovoren upravljavec zdravstvenega sistema, torej ministrstvo.

“Teza, da nimamo na pacienta natančnih podatkov o čakalnih dobah, ne more biti razlog, da v Sloveniji ne izvajamo ukrepov za skrajševanje čakalnih dob,” so prepričani na NIJZ.

Odgovornost za poročanje o točnosti podatkov je jasno zapisana v zakonu o pacientovih pravicah, zato jih na NIJZ čudi nepoznavanje zakonskih podlag, pristojnosti in odgovornosti deležnikov v slovenskem zdravstvu. Nadzor nad poročanjem o točnih podatkih ima Zdravstveni inšpektorat, ki je organ v sestavi ministrstva za zdravje. “NIJZ te pristojnosti nima in ima le statistično funkcijo, torej zbiranje in obdelavo podatkov,” so navedli.

Kljub temu NIJZ v sodelovanju z ministrstvom in drugimi deležniki, vpletenimi v proces spremljanja čakalnih dob, že več kot šest mesecev intenzivno izvaja aktivnosti za izboljšanje kakovosti podatkov o čakalnih dobah. Preverjanje podatkov po njihovih pojasnilih pomeni dvig kakovosti podatkov in zajema podatkov v sistemu eNaročanje.

“Danes lahko rečemo, da so vzroki za napake pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti bodisi tehnični, procesni ali organizacijski. Na odpravo teh vzrokov NIJZ nima nikakršnega vpliva,” so še zapisali.