Ministrstvo za pravosodje: Novost glede vročanja izdanih potrdil iz kazenske evidence

Vročanje izdanih negativnih potrdil iz Kazenske evidence tudi preko portala eUprava

Ministrstvo za pravosodje že dlje časa aktivno sodeluje z Ministrstvom za javno upravo pri vzpostavljanju dodanih elektronskih storitev za državljane. Tako so marca 2019 na eUpravi registriranim uporabnikom omogočili vpogled v Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Storitev je zelo odmevna in v praksi pogosto uporabljena. Od njene vzpostavitve pa do danes so preko eUprave zabeležili skoraj 60.000 vpogledov v evidenco.

Zaradi odmevnosti navedene storitve so se odločili, da izboljšajo tudi ostale njihove storitve za državljane. Glede pridobivanja potrdil iz kazenske evidence so posamezniki že doslej imeli možnost, da vlogo za pridobitev potrdila oddajo preko portala eUprava, potrdilo iz kazenske evidence (pozitivno ali negativno) pa je bilo v vsakem primeru vročeno na naslov za vročanje po fizični pošti. Od 21. 10. 2019 pa je preko portala eUprava možno neposredno elektronsko vročanje izdanih negativnih potrdil iz kazenske evidence (potrdil, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci). Na vizualiziranem elektronskem podpisu se nahaja informacija, kdo in kdaj je dokument elektronsko podpisal.

Vir: www.gov.si

Pozitivnih potrdil se zaenkrat preko navedenega načina ne bo elektronsko vročalo, saj portal eUprava še ne omogoča osebnega vročanja. V skladu s Pravilnikom o kazenskih evidencah se v primerih, da je oseba vpisana v kazenske evidence, potrdilo vroči osebno oziroma vroči v varni elektronski predal.

Elektronsko vročanje negativnih potrdil bo za ministrstvo predstavljalo finančni prihranek, saj negativnih potrdil, za katera je oseba vlogo oddala preko e-Uprave, ne bo potrebno več fizično pošiljati. S takšno rešitvijo pa tudi pohitrijo postopek pridobivanja potrdil za državljane. Navedeno ne predstavlja rešitve za potrdila, ki jih državljani potrebujejo za uveljavljanje pravic v tujini, tudi sicer pa bo potrdilo prejeto preko eUprave možno predložiti organom le v digitalni obliki, saj bo potrdilo v tovrstnih primerih podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom uradne osebe organa. 

“Vsekakor bomo na Ministrstvu za pravosodje nadaljevali s pripravo sodobnih in prijaznih storitev za državljane,” so še zapisali v sporočilu za jvanost.

Besedilo: www.gov.si – Ministrstvo za pravosodje