Državni proračun po sedmih mesecih z 28,5 milijona evrov primanjkljaja

Realizacija državnega proračuna v sedmih mesecih
euro, denar, pixabay
FOTO: Pixabay

V državni proračun se je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta steklo nekaj manj kot 5,77 milijarde evrov prihodkov, ki so glede na enako obdobje lani narasli za 5,8 %. Odhodki so se zvišali za 7,8 % na slabih 5,80 milijarde evrov. Proračun je tako v prvih sedmih mesecih izkazal 28,5 milijona evrov primanjkljaja. Pričakovan primanjkljaj v tem delu leta sta med drugim povzročila julijsko izplačilo letnega dodatka upokojencem in vračilo dohodnine, so sporočili z Minsitrstva za finance.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni proračunski vir, so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zvišali za 4 % na približno 4,90 milijarde evrov. Rast beležijo iz naslova prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb, ki so narasli za 22,5 % na nekaj več kot 630 milijonov evrov, in iz naslova prihodkov od DDV. Ti so dosegli dobrih 2,19 milijarde evrov oziroma 4,7 % več kot v enakem obdobju lani. Rast na teh dveh postavkah je posledica dobrega poslovanja podjetij in rasti potrošnje.

Prihodki iz naslova dohodnine so dosegli nekaj manj kot 663 milijonov evrov, kar je 5,6 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Na to je vplivala predvsem davčna razbremenitev regresa za letni dopust. Izpad iz tega naslova je bil ocenjen v višini 90 milijonov evrov. Poleg tega je država julija vrnila 185,5 milijona evrov preplačane dohodnine. Prihodki iz naslova pobranih trošarin pa so se znižali za 2,4 % na približno 863 milijonov evrov, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Na strani odhodkov so se zahvaljujoč aktivnemu upravljanju javnega dolga znižali izdatki za poplačilo domačih in tujih obresti. V prvih sedmih mesecih so znašali slabih 570 milijonov evrov oziroma 12,2 % manj kot v enakem obdobju lani.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 9,2 % na nekaj manj kot 787 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 6,5 % na okoli 1 milijardo evrov. Zvišanje teh stroškov je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v prvih sedmih mesecih zvišali za 11,7 % na nekaj manj kot 862 milijonov evrov. Nekoliko višji, za 2,1 %, so bili tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki so znašali nekaj manj kot 743 milijonov evrov. Julija letos je imel proračun dodatno obveznost do pokojninske blagajne, saj Kapitalska družba še ni nakazala 50 milijonov evrov v ZPIZ. To nakazilo je predvideno septembra, zato bo takrat transfer iz proračuna v ZPIZ za 50 milijonov evrov nižji, kot bi bil sicer. Prav tako je bil julija izplačan tudi letni dodatek upokojencem.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta skupaj je državni proračun zabeležil 28,5 milijona evrov primanjkljaja, v enakem obdobju lani pa je izkazal presežek v višini 72,7 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih sedmih mesecih zabeležila približno 10,92 milijarde evrov prihodkov in nekaj manj kot 10,90 milijarde evrov odhodkov.

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj, ki jih najdete TUKAJ.

Vir: www.gov.si – Ministrstvo za finance

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije