Odpoklic več vrst sladoledov: Vsebujejo snov, ki ima rakotvorne lastnosti

Odpoklic sladoledov Snickers, Twix, Bounty in M&M's.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani podjetja E.LECLERC, Rudnidis d.o.o., Ljubljana, obveščena o izvajanju umika oz. odpoklica več vrst sladoledov zaradi vsebnosti nedovoljene snovi etilen oksid.

V kolikor ste katerega od živil kupili, ga vrnite na mesto prodaje.

Etilen oksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, poleg tega lahko vpliva na plodnost ter živčni sistem, zato predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, še posebej v primeru ponavljajoče izpostavljenosti, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V EU uporaba etilen oksida pri pridelavi hrane ni dovoljena, ne glede na način pridelave (ekološko/konvencionalno). Največja vrednost ostanka etilen oksida je v EU zakonsko postavljena na 0,05 mg/kg živila in predstavlja mejo za ukrepanje glede varnosti živil.

Podatki o živilih:

Proizvajalec: Mars Wrigley

Podatke o posameznem živilu najdete v tabeli:

FOTO: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dogodki