MO Slovenj Gradec objavila javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 objavlja razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Za  sofinanciranje malih čistilnih naprav je mestna občina v letošnjem letu namenila 60.000,00 evrov. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za vgrajene male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.500,00 evrov na stanovanjsko stavbo, kot tudi največ 1.500,00 evrov za postavitev ene male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih stavb.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju občine Slovenj Gradec, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v pravilniku in razpisu.

Razpis za sofinanciranje male komunalne čistilne naprave je odprt od dneva objave na spletnih straneh občine, do porabe sredstev oziroma v kolikor bodo na razpolago sredstva, najkasneje do 23. oktobra 2023.

Več informacij najdete TUKAJ.

Vir: slovenjgradec.si