Zbiranje kosovnih odpadkov v občini Črna na Koroškem

Javno komunalno podjetje (JKP) Log d.o.o. sporoča lokacije in datume postavitve zabojnikov za kosovne odpadke na območju občine Črna na Koroškem.

Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi svoje velikosti, oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke. JKP Log d.o.o. organizira odvoz teh odpadkov z zbiranjem v za to namenjenih kontejnerjih.

Kontejnerji bodo na spodaj navedenih lokacijah postavljeni od 10.00 do 16.00, pri čemer je potrebno dosledno upoštevati navedeni datum in uro, saj se na lokacijo po tem času ne bodo vračali. Oddaja kosovnih odpadkov bo potekala pod nadzorom delavca JKP Log. Posebej opozarjajo, da upoštevate navedena navodila, saj bodo v nasprotnem oddajo odpadkov zavrnili.

MED KOSOVNE ODPADKE SPADA:
− neuporabno leseno in oblazinjeno pohištvo (razen stekleno) in ostala stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi brez gradbenih ostankov in ploščic),
− izrabljena bela tehnika in ostali elektronski aparati (hladilniki zamrzovalniki, štedilniki; pralni, pomivalni, sušilni stroj, TV, radii),
− kolesa,
− odsluženi izdelki iz železa in barvnih kovin,
V prazne (votle) kosovne odpadke ni dovoljeno odlagati drugih odpadkov.

MED KOSOVNE ODPADKE NIKAKOR NE SPADA:
− odpadni gradbeni material (opeka, kosi betona, ometi, ploščice, žlebovi, okna, vrata, razne ograje…),
− salonitne plošče,
− steklo,
− zeleni odpad (obrezi, vejevje, trava, ipd.),
− gospodinjski, posebni in nevarni odpadki,
− avtomobili in avtomobilski deli,
− tekstil, čevlji, oblačila,
− sodi z vsebino,
− ločene frakcije – embalaža, ki se zbira na ekoloških otokih,
V sistem zbiranja kosovnih odpadkov ne spadajo kosovni odpadki iz dejavnosti.

JKP Log d.o.o. prav tako prosi, da kosovne odpadke pripravite sortirano po naslednjih skupinah:

− oblazinjeno pohištvo
− kovinske odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo
− lesene odpadke (razstavljeno pohištvo)
− ostalo

LOKACIJE POSTAVITVE ZABOJNIKOV – OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM:

18.11.2019 – PONEDELJEK: SPODNJE JAVORJE – REZMAN
19.11.2019 – TOREK: CENTER – FAKTOR
20.11.2019 – SREDA: KRIŽIŠČE ZA PODPECO – AP
21.11.2019 – ČETRTEK: BISTRA – RAZPOTJE
22.11.2019 – PETEK: JAZBINA – MRDAVSOVO
25.11.2019 – PONEDELJEK: ŽERJAV – PARKIRIŠČE POD DELAVSKIM DOMOM
26.11.2019 – TOREK: RUDARJEVO – MUŠENIK: PARKIRIŠČE TAB

Vir: JKP Log d.o.o

Dogodki