Za oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Slovenj Gradcu tudi evropska sredstva

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Slovenj Gradcu. Za 4,5 milijona evrov vreden projekt bo kohezijski sklad prispeval dobra 2,5 milijona evrov, so sporočili iz omenjene službe.

Projekt bo izvajala Mestna občina Slovenj Gradec v okviru dogovora za razvoj Koroške razvojne regije. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bo občina s projektom zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem na vodovodnem sistemu Slovenj Gradec-Suhi dol.

Zgradili bodo 10.535 metrov manjkajočih vodovodov na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda, kar pomeni, da bo na vodovodno omrežje dodatno priključenih 457 prebivalcev. Še dodatnih 518 prebivalcev pa bo na vodovodni sistem priključenih z zgraditvijo vodovodne povezave Suhi dol-Mislinjska Dobrava.

Poleg tega bo občina v okviru te investicije zgradila še čistilno napravo za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol, tri črpališča in en vodohran, so pojasnili na vladni službi za razvoj.

Dogodki