Vlada sprejela več odločitev povezanih z omejitvijo širjenja epidemije

Vlada je na današnji seji sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covid-19, ter več zakonskih predlogov.
E0oprAkWQAUVaEs

Danes je na Brdu pri Kranju potekala 73. redna seja vlade, na kateri so med drugim razpravljali o ukrepih za zamejitev širjenja covida-19 ter obravnavali predloge novel zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o dohodnini in zakona o davku na dodano vrednost.

Z odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 16. maja 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada je izdala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe se nanašajo na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2.

Tako se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in velja do vključno 16. maja 2021.

Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine

Vlada je izdala odlok o spremembah odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021.

Sprememba odloka se nanaša le na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada je z odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS z dne 22. 4. 2021 do vključno 2. 5. 2021 določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšan do vključno 9. maja 2021.

Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’sGamaleyaNational Centre ofEpidemiologyandMicrobiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca SinovacBiotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
  •  potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

1.     gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

−    dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2.     pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

−    programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

−    programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

−    programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3.     pooblaščene organizacije pri izvajanju:

−    začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

−    usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

−    rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

−    preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

−    osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

−    osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4.     Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

−    izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

−    usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

−    osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

−    edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

−    preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

−    vozniških izpitov.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:

1.   dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

−    drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’sGamaleyaNational Centre ofEpidemiologyandMicrobiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca SinovacBiotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

−    prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

−    odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

2.   dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

3.   potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo:

1.     dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

−    drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’sGamaleyaNational Centre ofEpidemiologyandMicrobiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca SinovacBiotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

−    prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

−    odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

2.   dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

3.   potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

1.     pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

−    nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

2.    pooblaščene organizacije pri izvajanju:

−    postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

−    rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ.

Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021.

Vlada izdala odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav

V veljavi je odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, ki je bil izdan v okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID-19.

Vlada se tedensko seznanja s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi tega se izdaja odlok, s katerim se omejitve omilijo na način, da sme preizkus znanja istočasno opravljati največ 15 kandidatov, dodajajo pa se tudi države, iz katerih se priznavajo dokazila o testiranju.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.