VIDEO: Projekt: “Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini”. Sredstva tudi za oživitev tržnice na Ravnah

Namen projekta »Tržnice za lokalno in domače« je oživitev mestnih tržnic na celotnem območju Mežiške doline, povečanje števila dogodkov in aktivnosti, ki imajo tradicijo in privabijo večje število obiskovalcev.

Projekt »Tržnice za lokalno in domače« v Mežiški dolini je skupni projekt LAS Mežiške doline in vseh štirih občin v Mežiški dolini, ki je sestavljen iz dveh delov. Investicijskega in programskega dela, z njim pa želijo oživiti dogajanje na mestnih tržnicah v celotni dolini.

Investicijski del projekta “Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini” je bil v večji meri izveden že lansko leto v drugem projektu, »Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini«, s katerim so opremljali tržnice v Mežiški dolini, en del sredstev bodo za investicije sicer porabili še letos, in sicer za nakup opreme za učinkovitejše predstavljanje na tržnicah oziroma opreme za ureditev prireditvenih prostorov.

S programskim delom, v katerem se bodo izvajale aktivnosti za vzpostavitev organizacijske strukture ter priprava in izvajanje aktivnosti po krajih Mežiške doline, pa nameravajo letos oživiti mestne tržnice v celotni dolini.

Naj spomnimo, da so občine skupaj z LAS Mežiške doline, v letih 2017 in 2018 izvedle projekt »Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini«, v okviru katerega je bila urejena glavna infrastruktura za izvajanje dejavnosti na tržnicah. Ker pa želijo mestne tržnice uporabiti tudi kot prireditvene prostore, je potrebno zagotoviti še nekaj dodatne opreme za izvajanje predvidenih aktivnosti. Kaj bodo kupili v določeni občini, je stvar posamezne občine glede na potrebe na vsaki posamezni tržnici.

Kot je na zadnji seji občinskega sveta na Ravnah razložila Darja Čepin, svetovalka na občini, je prijavitelj projekta LAS Mežiška dolina, partnerice v projektu pa so Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem. Namen projekta je oživitev mestnih tržnic na celotnem območju Mežiške doline, povečanje števila dogodkov in aktivnosti, ki imajo tradicijo in privabijo večje število obiskovalcev.

»Cilj je tudi spodbuditi ponudbo in povpraševanja po lokalnih proizvodih ter dvig nivoja samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini,« je še povedala Čepinova.

Letos nameravajo občine porabiti sredstva za nakup opreme za učinkovitejše predstavljanje na tržnicah oziroma opreme za ureditev prireditvenega prostora, kot so pomični oder, stojnice, prodajne hiške, zložljive mizice za degustacijo, oprema za degustacijo, oglasni panoji, pingvini, hladilni zaboji, prenosni vozički …

Na Ravnah bodo investirali sredstva v pomični prireditveni oder in odrski praktikabli, 15 kompletov gasilskih miz in klopi, 8 degustacijskih mizic.

»Sobota je tisti dan v tednu, ko lahko privabimo največ obiskovalcev, če jim ponudimo neko dogajanje,« pa je na včerajšnji konferenci poudaril župan Raven dr. Tomaž Rožen.

[aiovg_video id=68631]

Čepinova je občinski seji še povedala, da skupna vrednost projekta znaša 86.220 evrov, od tega pričakujejo sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 60.000, razliko pa bodo pokrile občine iz svojih proračunov. Vse občine Mežiške doline po enakih deležih.  

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije