VIDEO: Mirko Vošner: “Na Muti bomo imeli med 8 in 12 ekoloških otokov”

Kako je potrebno po novem ločevati odpadke? Kateri odpadki spadajo v zbirne centre in kateri na ekološke otoke? O tej problematiki smo se pogovarjali z županom Občine Muta, Mirkom Vošnerjem.

Da se lahko odpadki predelajo, je pri ločevanju odpadkov pomembno, da so pravilno ločeni že ob izvoru, za kar lahko je dolžno poskrbeti vsako gospodinjstvo. Tisti, ki imate nekaj več prostora doma, lahko nekatere vrste odpadkov, kot so časopisni papir ali steklo ločeno zbirate doma, na primer v kartonskih škatlah in jih občasno odnesete na bližnji ekološki otok v kraju, kjer živite. Prav tako je treba poskrbeti za odpadke, ki jih v nobene primeru ne smemo oddajati v zabojnike doma. Nevarni odpadki, kot so odpadna zdravila, kozmetična sredstva, ostanki barve in lakov, kisline, baze, baterije, akumulatorji, žarnice, kartuše, in odpadna olja, ne sodijo v zabojnike za suho in mokro frakcijo, tudi ne v zabojnik za biološke odpadke, ne smemo jih odlagati v kanalizacijo oziroma v naravo, saj bodo imeli škodljiv vpliv na okolje in zdrave ljudi. Takšne vrste odpadkov oddajte v zbirne centre ali pooblaščenim zbirateljem.

[aiovg_video id=67146]

Župan občine Muta Mirko Vošner je o ločevanju odpadkov povedal: “Kot sami veste, imamo zdaj osrednjo podjetje za zbiranje in ločevanje komunalnih odpadkov kot cerado v Mislinjski Dobravi. Občine, mislim, da imamo še kar nekaj domačih nalog, da opravimo pri boljši organizaciji zbiranja teh odpadkov po krajih in odvažanje do Mislinjske Dobrave. Sam podpiram predlog, ki sem ga že dal pred domala petimi leti, da bi komunalna podjetja, štiri komunalna podjetja, zdaj že pet, šest, ker ima Mežiška dolina več komunalnih podjetij, nekako organizacijsko povezali ali pa tudi v pravni obliki povezali v eno podjetje, ki skrbi za vse, od začetka, to se pravi, od zbiranja, odvažanja in ločevanja komunalnih odpadkov. Tudi mi na Muti sledimo tem trendom. S proračunom za leto 2019 smo zagotovili nekaj sredstev za izgradnjo novih ekoloških otokov, teh bomo imeli med 8  in 12.

Župan občine Muta, Mirko Vošner

Na ekoloških otokih zbiramo čiste frakcije: stekleno embalažo, papir in plastiko ter kovinsko embalažo. V zabojnik za steklo ne odlagamo porcelana, kristala, ognjevarnega stekla, pleksi stekla, ogledal, okenskega stekla in steklene embalaže z vsebino, vse to lahko prepustimo na zbirnem centru, kjer lahko odložimo tudi vso ostalo stekleno embalažo. V zabojnik za papir in plastiko ne odlagamo onesnaženega papirja ali embalažo (npr. krožnikov za enkratno uporabo), celofan, darilnega papirja, plastificiranega papirja, povoščenega papirja, tapet, tetrapakov in higienskega papirja. Revijam in prospektom odstranimo folijo. Večje količine papirja in kartonske embalaže moramo oddati v zbirnem centru. V zabojnik za kovinsko oziroma plastično embalažo ne odlagamo večjih kosov in stvari, ki so se stavljene in različnih materialov, vse to lahko predamo v zbirnih centrih brezplačno.

V zbirne centre lahko pripeljemo:
– papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
– steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti, plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti,
– odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine),
– odpadno folijo, tudi onesnaženo,
– stiropor,
– les in lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti,
– oblačila in tekstil,
– vrtni odrez,
– manjše količine gradbenih odpadkov,
– vse vrste pnevmatik, izrabljenih platišč in druge gumene odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke (pohištvo in ostale odpadke iz gospodinjstva).
Te odpadke lahko oddate v kateremkoli izmed zbirnih centrov v Dobji vasi, Lokovici, Pamečah, Dovžah ali Otiškem vrhu.

“Ekološki otoki so za zelo osveščene občane.”

O tem, kako bodo razrešili problem z ekološkimi otoki na Muti, je Mirko Vošner povedal: “Ne bomo pretiravali s številom novih ekoloških otokov, ki imajo tudi svoje slabosti, ne samo prednosti. Ekološki otoki so za zelo osveščene občane. Mi bomo po novem zbirali samo dvoje frakcij na ekoloških otokih, to je papir in steklo, vsi ostali gospodinjski odpadki se morajo zbirati v domačih kantah, enih in drugih. Seveda pa imamo eno prednost v naši lokalni skupnosti, da ima velika večina prebivalstva nekaj 100 m stran do zbirnega centra in se lahko tudi sama potrudi in iz tega mesta, apeliram, ker je tudi za nas občane in za občino cenejše, da nekatere frakcije, kot je plastika, kot je kovina, kot so nevarne snovi, kemikalije, tudi azbestne kritine, da se potrudijo in odpeljejo to v naš centralni zbirni center za Muto, ki ga imamo skupaj s sosedi Vuzenica. Tako da z ekološkimi otoki v letošnjem letu naredimo korak naprej, kar se tiče pa samega zbirnega centra, pa seveda tudi vztrajamo, da mora biti še bolj voden, še bolj nadzorovan in pa seveda razumem težave tako Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi kot Koceroda, težave so sistemske z vnaprejšnjo obdelavo, prodajo zbranih komunalnih odpadkov, od plastike, papirja, kovine in tako naprej. Tako da jaz upam, da bojo kompetentni ljudje, ki delajo in vodijo komunalna podjetja, razreševali tovrstno problematiko.”

Dogodki