Posnetek: Razprava na temo, kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem

Podjetje A. L. P. Peca d.o.o. v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizira participativni spletni dogodek "(Brez)UPI mladih na Koroškem – kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem?", ki je del izmenjave mnenj državljanov v sklopu konference o prihodnosti Evrope. Na dogodku, ki se je začel ob 17. uri, so povezali mlade in predstavnike določenih ključnih področij, da skupaj identificirajo aktualne izzive mladih, predebatirajo različne vidike in predlagajo možne rešitve.

VIDEO: “(Brez)UPI mladih na Koroškem – kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem?”

Podatki kažejo, da se mladi izseljujejo iz Koroške regije, ker se soočajo s pomanjkanjem ustreznih delovnih mest, negotovimi zaposlitvami, stanovanjskim problemom, slabšo kakovostjo življenja in dostopnostjo storitev, kot so na voljo v večjih urbanih središčih ali v sosednji čezmejni regiji (vir: Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021–2027).

Za ohranjanje poseljenosti in vitalnosti regije so nujni pogovori med prizadetimi in različnimi deležniki, ki lahko prispevajo k ustvarjanju bolj privlačnih pogojev za delo in življenje mladih na Koroškem ter k zmanjševanju bega možganov.

Jasen znak, kako pomembni so mladi in njihovo mnenje, je dala Evropska komisija, ko je leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. H konstruktivnim pogovorom je treba spodbuditi tako mlade kot starejše, da skupaj identificirajo aktualne izzive mladih, predebatirajo različne vidike in predlagajo možne rešitve, kako na Koroškem, v Sloveniji in Evropi s sodelovanjem in vizijo mladih zgraditi boljšo prihodnost, ki bo bolj zelena, vključujoča in digitalna.

S tem namenom sta podjetje A. L. P. Peca d.o.o. in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizirala participativni spletni dogodek “BrezUPIMLADIH na Koroškem – kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem?”, ki poteka zdaj.

Dogodek je odprl kopico aktualnih tem, med katerimi so zaposlitvene možnosti in priložnosti za mlade na Koroškem, mladi na kmetijah, kulturno-umetniško udejstvovanje mladih, podjetništvo mladih, socialna vključenost in aktivno državljanstvo mladih, regionalna in lokalna mladinska politika, mladinske dejavnosti, informiranje mladih, prostovoljstvo terzdrav življenjski slog in rekreacija mladih.

Na dogodku so stanje mladih na različnih ključnih področjih predstavili številni eminentni govorniki:

  • Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji;
  • Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, predsednica Sveta Koroške regije;
  • Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem;
  • Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška;
  • Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice;Jasmina Uršič, vodja koroških Uradov za delo;
  • Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine;
  • Jure Lesjak, analitik in vodja odnosov z javnostmi pri Korocivu;
  • Katja Vravnik, direktorica Gledališča DELA;
  • Urška Čerče, podpredsednica Društva raum AU.