V Slovenj Gradcu z načrti za umik motornega prometa iz mestnega jedra

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na seji v sredo potrdili investicijski program za projekt ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru. Naložba v preureditev štirih ulic in dela trga v okolici mestnega jedra, vredna 1,4 milijona evrov, je začetni ukrep k umikanju motornega prometa iz mestnega jedra, poudarjajo na občini.

Načrt zajema ulice, ki obkrožajo ter napajajo Glavni trg in so po ocenah občine v zelo slabem stanju. To so Šolska ulica, Ozka ulica, Poštna ulica, zahodni del Cankarjeve ulice in del Vorančevega trga z Gosposvetsko cesto.

Območje omenjenih ulic je degradirano do te mere, da ni več primerno za uporabo pešcev, kolesarjev in motornih vozil. Tlakovanje je v zelo slabem stanju, asfalt je bil zakrpan na več mestih, ni ustreznih pločnikov, pešpoti in kolesarskih stez, ponekod arhitektonske ovire onemogočajo dostop invalidom, prav tako niso urejene taktilne oznake za slepe ljudi, ugotavljajo na občini.

Da bi odpravila vse te pomanjkljivosti ter da bi sledila načrtom celostne prometne strategije in Viziji 2030 mesta Slovenj Gradec, zdaj občina v okviru projekta na omenjenih ulicah in trgu načrtuje pešpoti, tam, kjer to ni možno, pa ureditev površin po načelu skupnega prometnega režima.

Načrt med drugim zajema tudi ureditev dotrajane komunalne infrastrukture, zamenjavo urbane opreme in ozelenitev. Skupna dolžina novo urejenih pešpoti in površin za mešan promet, kjer imajo prednost pešci in kolesarji, je 610 metrov.

Idejno zasnovo ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru je pripravil arhitekturni biro Styria arhitektura, cilji projekta pa so med drugim izboljšati pogoje ter spodbujati aktivno dnevno mobilnost, zagotavljati dostopnost za vse in izboljšati prometno varnost.

“Posegi bodo izjemno izboljšali zasnovo in ureditev mestnega jedra Slovenj Gradca in bodo služili kot začetni ukrep k umikanju motornega prometa iz mestnega jedra, kar je vizija ne samo mesta Slovenj Gradec, ampak vseh napredno usmerjenih in mislečih mest,” je zapisano v investicijskem programu.

Načrt je, da po predvideni potrditvi prejema sredstev iz mehanizma celostne teritorialne naložbe občina prek zimskih mesecev z razpisom izbere izvajalca del. Dela bi se nato začela aprila prihodnje leto in zaključila v jeseni 2022, je za STA povedal župan Tilen Klugler.

Svetniki mestne občine so na sredini seji potrdili tudi nov pravilnik, ki med drugim znižuje sejnine mestnim svetnikom z dosedanjih 304,65 evra za udeležbo na eni seji na 241,19 evra. Svetniki so potrdili tudi osnutek drugega letošnjega rebalansa občinskega proračuna, ki ga bodo v obliki predloga potrjevali že čez dva tedna na naslednji seji. Vmes pa bo še ena seja, in sicer bo to soboto slavnostna seja mestnega sveta ob prazniku občine.

Na slavnostni seji bodo podelili občinske plakete in nagrade, Vrunčeva priznanja za delo na področju vzgoje in izobraževanja, podelili pa bodo tudi priznanja na področju športa za lani, ki bi jih morali podeliti že spomladi, a je bila slovesnost prestavljena.