V SIJ Metalu Ravne prihaja do nekontroliranih izpustov, ki jih uspešno zmanjšujejo

Metal

V uredništvo Koroških Novic smo v zadnjih mesecih prejeli več fotografij in pritožb s strani občanov, da se iz dimnikov podjetja SIJ Metal Ravne na Koroškem preveč kadi in da mimo filtrov, v zrak, spuščajo preveč škodljivih snovi.

Na njihovi spletni strani, pod rubriko varovanje okolja, so objavljeni podatki za leto 2015, kjer je navedeno, da imajo v podjetju 66 odvodnikov iz peči/čistilnih naprav, ki lahko povzročajo emisije snovi v zrak. Na vseh odvodnikih se izvaja obratovalni monitoring v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Za čistilno napravo UHP peči imajo v okoljevarstvenem dovoljenju zahtevo po trajnem merjenju emisije prahu. Monitoring emisij snovi v zrak je za leto 2015 pokazal, da so bile vse izmerjene vrednosti znotraj zahtevanih, Trajne meritve prahu na ČN za UHP peč kažejo, da nobena dnevna koncentracija v letu 2015 ni presegala 5 mg/m3 prahu v okolje.

Fotografija posneta 27. junija 2018

S problemom prekomernega onesnaževanja in kritikami smo seznanili tudi odgovorne v Metalu.

Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne na Koroškem, je na očitke o prekomernem onesnaževanju odgovoril, da v SIJ Metalu Ravne redno izvajajo meritve prahu na odpraševalni napravi v jeklarni, katere rezultati so v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Pravi tudi, da so v učinkovito zajemanje odpadnih plinov iz elektroobločne peči jeklarne v zadnjih treh letih veliko vložili: sprememba zajemanja dimnih plinov na napi, povečanje preseka odvodnika, obnovitev in zatesnitev odpraševalne naprave. S temi naložbami uspešno zmanjšujejo nekontrolirane izpuste v ozračje in izboljšujejo delovne pogoje.

Dodaja še, da ravno v tem obdobju izvajajo študijo celovite rešitve odpraševanja v jeklarni, s katero se bodo vsi posamezni viri zajeli v odpraševalno napravo. S tem bodo zagotovili, da do nekontroliranih izpustov ne bo več prihajalo.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.