V matičnih razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas

Vlada je danes na podlagi aktualnih epidemioloških podatkov za državo sklenila, da se s ponedeljkom v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Pouk za vse bo potekal v matičnih učilnicah, je na današnji novinarski konferenci povedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.

Ker so prihodnji teden v vzhodnem delu države počitnice, se bo tako v šolske klopi vrnilo približno 107.000 učencev in 6000 učiteljev iz zahodnega dela Slovenije, 83.000 učencev z vzhoda države pa se bo v šole vrnilo 22. februarja.

V srednje šole pa se v ponedeljek vrača približno 11.000 dijakinj in dijakov gimnazij in srednjih šol ter približno 650 dijakov nižjega poklicnega izobraževanja. Spet bo v šolskih prostorih potekal tudi praktični pouk ter izobraževanje odraslih, je povzel Orehovec na novinarski konferenci po današnji seji vlade.

Pouk v osnovnih šolah bo potekal v mehurčku, torej v matičnih učilnicah za učence vseh razredov, učenci učilnic ne bodo menjavali. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učence še naprej ne bodo izvajale dejavnosti zunanjih izvajalcev. Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah, kosila pa naj šole organizirajo tako, da bo med učenci čim manj mešanja, je naštel Orehovec.

V mehurčku matičnega razreda bo še naprej potekalo tudi podaljšano bivanje, ki bo organizirano za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj – če le ni nujno – otroci hodijo po pouku domov, je pojasnil državni sekretar. V primeru, da šola za učence 4. in 5. razredov oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, bo tam obvezna uporaba zaščitnih mask tako za učence kot za zaposlene, je navedeno v okrožnici šolam, ki jo je pridobila STA.

Obvezne in neobvezne izbirne predmete bodo lahko izvajali na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine bodo tako učiteljica kot učenci pri pouku morali nositi zaščitno masko.

Po priporočilu ministrstva se šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije do nadaljnjega ne izvajajo.

Dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, bodo lahko izvajali tudi mobilni učitelji, a le ob doslednem izvajanju vseh priporočenih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

S ponedeljkom bo v umetniških gimnazijah in v glasbenih šolah dovoljena izvedba individualnega pouka. V glasbenih šolah se bo individualni pouk za učence v celoti izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, nadalje potekal v obliki izobraževanja na daljavo. Izjema, ki jo odlok prinaša je možnost, da se pouk predmeta, za katerega šola presodi, da je za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje izobraževanja učencev to nujno potrebno, lahko izvaja v prostorih šole, je zapisano v okrožnici.

Še naprej pa bo na daljavo potekal pouk skupinskih predmetov predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre. Prav tako se v prostorih šole ne izvajajo nastopi učencev, še navaja okrožnica.

V matičnih razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas.

V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev, te izjeme veljajo tudi za dijaške in študentske domove, je dodal Orehovec.

Za vrtce tudi s ponedeljkom ne bo sprememb. Po podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije je v vrtce ta teden vključenih 74 odstotkov otrok, medtem ko je na današnji dan v šolah približno 90 odstotkov vseh učencev prvega triletja, je navedel državni sekretar.

Ob tem je vse pozval k doslednemu spoštovanju veljavnih priporočil NIJZ, “da bi lahko vrtci, šole in fakultete ostali odprti do konca šolskega leta”.

Šole in fakultete je 16. marca po razglasitvi epidemije zaprla še vlada Marjana Šarca. Vsi učenci in dijaki so se nato dva meseca izobraževali na daljavo. 18. maja so se v šole najprej vrnili učenci prvega triletja in dijaki zaključnih letnikov. Teden dni pozneje so v šole odšli učenci devetih razredov, 1. junija učenci 4. in 5., dva dni pozneje pa še učenci 6., 7. in 8. razredov. Dijaki preostalih letnikov so se do konca šolskega leta izobraževali na daljavo, v šolo pa so lahko prišli le po spričevala.

V novem šolskem letu je pouk za vse znova stekel v šolah, a ne za dolgo. 19. oktobra so šole zaprli za učence od vključno 6. razreda in dijake. Sledile so krompirjeve počitnice, po katerih so doma ostali še vsi preostali. 26. januarja so se v šole najprej vrnili učenci prvega triletja v devetih t. i. rdečih statističnih regijah, ta torek pa še učenci prvega triletja v preostalih regijah.

Osnovnošolci se bodo ob napovedanem vračanju vseh v šole izobraževali po t. i. modelu B, ki predvideva šolanje vseh v šolah ob spoštovanju priporočil in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužb. Dijaki zaključnih letnikov pa se bodo izobraževali po modelu C, kar glede na avgusta predstavljeni načrt pomeni, da se jih bo polovica dva tedna izobraževala doma, druga polovica pa v šoli, nato pa se bodo za naslednjih 14 dni zamenjali.

Dogodki