V letu 2018 si enotedenskih počitnic ni moglo privoščiti 35 odstotkov vseh koroških gospodinjstev

FOTO: Pixabay


Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije si je med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva v letu 2018 lahko privoščilo 73 % gospodinjstev ali za odstotno točko več kot v letu 2017 in največ, odkar izračunavajo ta podatek (tj. od leta 2005).

SURS podatke izračunava tudi glede na tipe gospodinjstev in glede na dohodke gospodinjstev. Med tipi gospodinjstev je bil odstotek takih, ki so si (lahko) privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (89 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (56 %). Med gospodinjstvi glede na dohodek je bil največji med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki (95 %), najmanjši pa med tistimi z najnižjimi dohodki (le 44 %).

Na ravni statističnih regij je bilo največ gospodinjstev, ki so si lahko privoščila počitnice, v osrednjeslovenski (81 %), najmanj pa v pomurski statistični regiji (61 %), Korošci smo po podatkih bolj pri dnu lestivce, počitnice si je lahko privoščilo 65 % gospodinjstev, kar nas skupaj z Zasavsko regijo uvršta na predzadnje mesto. Več podatkov lahko najdete TUKAJ.

Kam, kako in zakaj potujemo?

V letu 2018 je vsaj enkrat zasebno potovalo okoli 1.222.000 ali 69 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4.575.000 zasebnih potovanj, kar je 7 % več, kot jih je bilo v letu 2017.  Pri 84 % teh potovanj je bil glavni razlog zanje odhod na počitnice, med razlogi za počitnice pa so bili najpogostejši (pri 77 % potovanj) sprostitev, počitek in zabava.

FOTO: Pixabay

Največ zasebnih potovanj v 2018 tako po domovini kot po tujini so prebivalci Slovenije opravili v mesecih juliju in avgustu, v obeh po 18 %. Podrobnejše podatke najdete TUKAJ.

Kot poročajo pri SURS smo se Slovenci odpravili na več kot 4,5 milijona zasebnih potovanj, to je 7% več kot v letu 2017. Več kot polovica teh potovanj je bilo opravljenih v tujini. Država, ki jo je v letu 2018 obiskalo največ prebivalcev Slovenije, je bila Hrvaška. Bila je ciljna država za 61 % vseh zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije v tujino. Sledile so Italija (7 % zasebnih potovanj), Avstrija (6 %) ter Bosna in Hercegovina (5 %). V letu 2016 so bili anketiranci vprašani tudi po tipu destinacije; takrat je bil cilj pri več kot dveh tretjinah zasebnih potovanj v tujino morska obala.

Za 87% zasebnih potovanj je bilo glavno prevozno sredstvo popotnikov osebno cestno motorno vozilo. Na drugem mestu je bilo letalo (s 6 %), na tretjem avtobus (s 5 %).

Koliko nas stanejo počitnice? 

Zasebno potovanje prebivalcev Slovenije je v 2018 trajalo povprečno 4,5 prenočitve (v Sloveniji 2,7 prenočitve, v tujini 5,8 prenočitve). Povprečni dnevni izdatki na takih potovanjih so znašali okoli 50 EUR na turista (v Sloveniji 40 EUR, v tujini 53 EUR). Turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, je porabil povprečno največ denarja na dan (90 EUR); v Sloveniji 67 EUR, v tujini 100 EUR), turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču, pa povprečno najmanj (18 EUR); v Sloveniji 18 EUR, v tujini 19 EUR). 

FOTO: Pixabay

Cene počitniških paketov in nastanitvenih storitev v Sloveniji so zelo odvisne od sezone. Najbolj se dvignejo v glavni turistični sezoni, to je v juliju in avgustu. Počitniški paketi so bili v juliju in avgustu 2018 povprečno za več kot 30 % dražji kot na koncu leta 2017, nastanitvene storitve pa za več kot 10 %.

Za prenočitev v hotelu v Sloveniji v enoposteljni sobi (vključena zajtrk in turistična taksa) je bilo treba v 2018 odšteti povprečno 106 evrov, v dvoposteljni sobi pa 161 evrov.

VIR: Statistični urad Republike Slovenije

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila