V času rekonstrukcije mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami prehod ne bo mogoč

- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo konec maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami na cesti R2-435, odsek 1439. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu in sicer od 31. maja 2021 naprej.
policija
Fotografija je simbolična.

Direkcija za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo. Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše–Selnica ob Dravi pa je v sklopu rekonstrukcije mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa vpliva na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022.

V iskanju optimalne rešitve je bilo preučenih več variant.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se kot upravljalec cest zaveda, da je ta most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu, ki pa se je izkazala kot neizvedljiva. Tudi varianta obvoza preko Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša. Prav tako se je po skrbni proučitvi pogojev izkazalo, da je tudi varianta preko objekta hidroelektrarna Fala – cesta je opredeljena kot servisna pot in ne izpolnjuje tehničnih in varnostnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za prometno obremenitev – neustrezna iz vsaj štirih vidikov:

  • Križanje z železniško progo je nezavarovano in povsem neprimerno za prevoz šolarjev in drugih občanov.
  • Območje hidroelektrarne Fala je servisna cesta in je pogojno prevozna na lastno odgovornost ter predstavlja nevarnost trka v tehnološka postrojenja (delovne stroje) elektrarne.
  • Težavno vključevanje in slaba preglednost ob priključku na glavno cesto G1-1.
  • Neustrezna širina, tehnični elementi in ustroj poti.

Na osnovi navedenega, predvsem pa v skrbi za varnost, tako zaposlenih na elektrarni, kot vseh potencialnih udeležencev prometa, je bila z vso odgovornostjo sprejeta odločitev, da bo prehod preko hidroelektrarne Fala v času rekonstrukcije mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami zaprt za ves motorni promet kot tudi za kolesarje in pešce. V izjemnih primerih bo omogočen le interventnim vozilom policije, gasilcev, reševalcev in civilne zaščite.

Potek obvozov v času popolne zapore.

V času popolne zapore bo promet tako voden po označenem obvozu: Gledano iz smeri Ruš po Tovarniški cesti oziroma po regionalni cesti R2-435, odsek 1431 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most) – Cesta proletarskih brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta –Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi (kot je razvidno na spodnji sliki).

Avtobusni prevoznik Arriva bo prilagodil vozne rede avtobusnih prevozov, kar bo objavljeno na spletni strani www.arriva.si

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, ki upravljajo hidroelektrarno Fala je ob tem povedal: »Dravske elektrarne Maribor se zavedamo pomena mostu, ki povezuje občini Selnica ob Dravi in Ruše za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo. Temeljito in skrbno smo se, skupaj z obema občinama, lotili preučitve možnosti prehoda preko hidroelektrarne Fala v času rekonstrukcije. A analize so pokazale, da ta možnost, žal ne pride v poštev za množičen prehod. Zavedati se je potrebno, da je elektrarna industrijski objekt, cesta, ki vodi preko nje, pa tretirana kot servisna pot, ki se v običajnih razmerah sicer koristi za maloštevilne prevoze na lastno odgovornost. Množičnemu prehodu pa pot ni namenjena in tudi ne primerna. V prvi vrsti moramo misliti na varnost, tako naših zaposlenih, ki na objektu izvajajo redna dela, kot vseh ostalih udeležencev. Prav na tej osnovi je bila sprejeta odločitev, da bo prehod preko objekta hidroelektrarne Fala v času rekonstrukcije mostu zaprt za ves promet. Občane obeh občin in druge deležnike prosimo za razumevanje.«

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi: »Občina Selnica ob Dravi je vesela, da bo most končno obnovljen in s tem zagotovljena varnost za ljudi in promet. Hkrati bomo s to obnovo zelo posegli v življenje in delo naših ljudi in jim povzročili nemalo težav. Skupaj z Občino Ruše, Upravno enoto Ruše, Dravskimi elektrarnami Maribor, avtobusnim prevoznikom Arrivo in ostalimi deležniki, kot so šole, podjetja, zdravniki, banka, iščemo različne rešitve, ki bodo našim občanom olajšale opravljanje dejavnosti, ki so jih sedaj lahko le v Rušah. Prosimo za razumevanje in upamo, da bo sanacija čimprej zaključena. V začetku zapore bodo verjetno nastali še kakšni  individualni problemi in v kolikor menite, da vam jih lahko pomagamo rešiti, nas kar kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev.« 

Urška Repolusk, županja Občine Ruše: »Rekonstrukcija mostu čez reko Dravo je po oceni Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo nujna zaradi izjemno slabega stanja mostu. Ob takih ocenah se moramo v prvi vrsti zavedati varnosti prebivalstva in vsako sklepanje kompromisov ni sprejemljivo. Na to nas opominjajo katastrofalne nesreče ob zrušenih mostovih in viaduktih, ki se jih ni ustrezno vzdrževalo. Takšni katastrofi smo bili priča pred dvema letoma, ko se je zrušil viadukt Morandi v Genovi in pod seboj pokopal več kot štirideset življenj. V izogib takšnim in podobnim nesrečam so pravočasne obnove prometne infrastrukture nujne in neizbežne. Zavedamo se, da bo popolna zapora mostu čez reko Dravo v času rekonstrukcije mostu močno vplivala na življenje prebivalstva in gospodarstvo. Zato smo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Občino Selnica ob Dravi in Dravskimi elektrarnami Maribor iskali možne rešitve od vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu, do obvoza preko hidroelektrarne Fala in obvoza preko Falske pečine. Vendar nobena od navedenih rešitev ni sprejemljiva, v prvi vrsti iz vidika varnosti. Vse prizadete v času rekonstrukcije mostu čez Dravo zato prosim za strpnost in razumevanje ter uporabo varnih in dovoljenih obvoznih poti. Varnost vseh je na prvem mestu.«

Besedilo: Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.