Trditve, da so v času “lockdowna” vrtec na Ravnah obiskovali tudi otroci zaposlenih v SIJ Metalu ne držijo

Po navedbah občanov naj bi imeli otroci zaposlenih v ravenskem podjetju SIJ Metal privilegij, da lahko kljub "lockdownu" in jasnim navodilom, kdo lahko v teh dneh obiskuje vrtec, ki jih je za te dni pripravilo šolsko ministrstvo, obiskujejo vrtec. Po neuradnih informacijah bralcev, ki smo jih preverili tako na občini kot v vrtcu in v podjetju SIJ Metal, naj bi v vrtcu, na pobudo podjetja in župana, zanje organizirali celo poseben oddelek, kar pa vsi pristojni ostro zanikajo.

Kot so navedli v Vrtcu Ravne na Koroškem, v času zaprtja države  od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 nudijo nujno varstvo otrokom, katerih starši so zaposleni v kritični infrastrukturi in to dokazujejo s potrdilom delodajalca, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Okrožnica MIZŠ). Omenjeno potrdilo morajo starši predložiti prvi dan nujnega varstva.

Nujno varstvo je organizirano v enoti Solzice na Čečovju. Ostali dve enoti vrtca sta zaprti. Starši so morali otroke prijaviti do srede zjutraj na upravo vrtca, sporočiti uro prihoda in uro odhoda otroka v in iz vrtca, kar je pomembno za organizacijo dela. Prijavljenih je bilo 16 otrok od skupno 401 otroka. Kašno bo število otrok ta teden, bomo videli danes, je v odgovoru na naše poizvedovanje, koliko otrok v tem času obiskuje vrtec, danes zjutraj, navedla Mateja Hovnik ravnateljica Vrtca Ravne na Koroškem, ki je tudi podala pojasnilo glede varstva otrok tistih staršev, ki so zaposleni v Skupini SIJ oziroma v SIJ Metal Ravne.

“Nikakor pa ne držijo govorice in podatki, da imamo oblikovan poseben oddelek otrok staršev zaposlenih v SIJ Metalu. Pri izvajanju nujnega varstva moramo upoštevati navodila, smernice in izdano Okrožnico MIZŠ, kjer je zapisano, da se nujno varstvo organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o infrastrukturi (Uradni list R, št. 75/17). V našem vrtcu se zapisanega držimo, čeprav se zavedamo, da so starši v tem zaprtju države, zaposleni tudi v gospodarstvu in drugih panogah, ki pa žal niso zaprte. V teh časih nikomur ni lahko, a verjamemo, da nam bo uspelo tudi tokrat,” je govorice zanikala ravnateljica vrtca.

“Skladno z vladnimi ukrepi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 se med 1. in 12. aprilom 2021 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Vrtci od 1. 4. 2021 dalje zagotavljajo le nujno varstvo po navodilu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: »Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.« (MIZŠ, 29. 3. 2021). Pri izvajanju organiziranega nujnega varstva v Vrtcu Ravne na Koroškem sledijo natanko predpisanemu protokolu,” so na naša vprašanja odgovorili iz ravenske občine.

Vprašanje glede omenjene situacije in neuradnih informacij ter govoric smo naslovili tudi na Skupino SIJ, od koder so nam odgovorili, da so se poostrenim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki v Sloveniji veljajo v času okoli velike noči od 1. do 12. aprila, prilagodili tudi v njihovem podjetju. “Režijski delavci bodo celoten april ponovno delali v že utečenih timih en teden od doma in en teden v službenih prostorih. Proizvodnega procesa v družbah Skupine SIJ tudi tokrat, kot že ves čas epidemije koronavirusa od marca lani, ne bomo zaustavljali. Pri tem poleg izvajanja lastnih preventivnih ukrepov sledimo tudi zaostrenim državnim ukrepom, ki je varstvo otrok v tem času predvidela le za otroke staršev zaposlenih v kritični infrastrukturi,” so navedli v Skupini SIJ.

“V vseh družbah Skupine SIJ, ne le v SIJ Metalu Ravne, smo zaradi zaprtja vrtcev in šol od 1. do 12. aprila, delo od doma za to celotno obdobje prednostno omogočili zaposlenim z otroki do 5. razreda osnovne šole, na delovnih mestih, kjer je to možno. Starši, ki so zaradi varstva otrok ostali doma, ne morejo delati od doma in nimajo druge možnosti varstva, pa v tem obdobju lahko koristijo odsotnost zaradi višje sile. Zaposleni so lahko koristili tudi dopust,” so pojasnili.

“Prav zato posebej poudarjamo, da vodstvo SIJ Metala Ravne ni dalo nobene pobude ali kako drugače skušalo vplivati na vrtec na Ravnah na Koroškem ali na občino oziroma župana Raven na Koroškem, da bi zaobšli pravilo in poleg otrok staršev zaposlenih v kritični infrastrukturi, varovali tudi otroke delavcev SIJ Metala Ravne,” so pri Skupini SIJ zanikali navedbe občanov, da je župan dr. Tomaž Rožen na pobudo SIJ Metala odobril varstvo za otroke omenjenega podjetja.