Tudi slovenjgraški bolnišnici ne bo treba vračati dela sanacijskih sredstev

Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ne bo treba v proračun vračati dela sanacijskih sredstev. Vlada je namreč, tako kot pri drugih bolnišnicah v podobnem položaju, tudi v tem primeru sledila avtentični razlagi zakonodaje, v skladu s katero so se lahko s sanacijskimi sredstvi pokrila tudi plačila, ki so zapadla po 30. novembru 2017.

Vlada je tako ugodila pritožbi slovenjgraške bolnišnice in izdala odločbo o odpravi odločbe vlade in odločbe urada za nadzor proračuna, s katerima je bilo bolnišnici naloženo delno vračilo prejetih sredstev za namensko pokrivanje nepokritih izgub preteklih poslovnih let.

Slovenjgraška bolnišnica bi sicer po odločbi urada za nadzor proračuna morala v državni proračun vrniti dobrih 595.000 evrov.

Državni zbor je 5. marca letos sprejel avtentično razlago 7. člena zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, s katero je podrobneje razložil sporni člen zakona in določil, da se lahko s sanacijskimi sredstvi pokrijejo tudi plačila, ki so zapadla po 30. novembra 2017.

Na podlagi podrobne avtentične razlage zakona vlada sedaj ugotavlja, da je bila odločitev urada za nadzor proračuna in vlade napačna, zato obe odločbi odpravlja, so sporočili z ministrstva za finance.

Enako odločitev je vlada 2. julija sprejela tudi za bolnišnice Trbovlje, Celje in Izola ter za kranjsko porodnišnico. Proračunski inšpektorji so sicer petim od 15 bolnišnic, ki so konec novembra 2017 prejele skoraj 136 milijonov evrov za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in za plačilo posojil, naložilo vračilo skupaj 1,8 milijona evrov. S sprejeto odločitvijo vlade pa jim sredstev ni treba vračati.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije