Svetovni dan ledvic v znamenju ozaveščanja o pomenu in preprečevanju ledvičnih bolezni

Zadnje leto je močno zaznamovala epidemija nalezljive bolezni covid-19. Veliko energije in pozornosti so zdravstveni delavci usmerili v reševanje življenj in zdravja bolnikov, ki jih je ogrozila ta bolezen. "Kljub temu življenje teče naprej, druge bolezni niso manj pogoste, v teh časih je še posebej pomembno ozaveščanje za pravočasno prepoznavo. S tem namenom tudi letos drugi četrtek v mesecu marcu praznujemo Svetovni dan ledvic," opozarja dr. Marija Mravljak iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
Vsakdanje delo v Enoti za nefrološko in dializno dejavnost SB Slovenj Gradec.

Marija Mravljak ob tem pove, da je glavni odbor je leto 2021 razglasil za leto “Dobrega življenja z ledvično boleznijo”“Namen te iniciative je razširiti znanje in ozaveščenost bolnikov o učinkovitem zdravljenju, obvladovanju simptomov, predvsem pa opolnomočenje bolnikov, da bi lažje dosegali cilje, ki so jim pomembni glede na njihove vrednote.” Pri tem doda, da testiranja, meritve in predavanja v osnovnih šolah letos ne bodo možna, poudarek je na ozaveščanju in komuniciranju z mediji. “Moči smo združili Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji. Akciji se pridružujemo tudi na Koroškem,” razloži v.d. vodje Enote za nefrološko in dializno dejavnost, dr. Marija Mravljak.

Ob tem poudari, da je zdravljenje v Sloveniji na voljo vsem, ki ga potrebujejo. Pri tem izpostavi, da je “izrednega pomena celostna podpora ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, še posebej v času pandemije in pri drugih stanjih, ki zahtevajo posebne ukrepe.”

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije kronična ledvična bolezen predstavlja pomembno zdravstveno in stroškovno breme. Med sicer zdravim odraslim prebivalstvom naj bi imel kar vsak deseti kronično ledvično bolezen, pojasni in razloži, da ima v Sloveniji tako določeno stopnjo ledvičen okvare več kot 180.000 ljudi. “Ocene kažejo, da se za nadomestno zdravljenje končne ledvične odpovedi v Evropi pri 0,1% populacije porabi kar 2% razpoložljivih finančnih sredstev. Pogostejše pri teh bolnikih so tudi srčno-žilne bolezni, ki predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti v razvitem svetu,” pojasni Mravljak, in doda, da je potrebno k obvladovanju kronične ledvične bolezni, pristopiti celovito, če želimo znižati stroške zdravljenja končne odpovedi ledvic. “V Sloveniji se pripravlja nov model obravnave bolnikov s kronično ledvično boleznijo. Želimo izboljšati preventivne ukrepe, zgodnjo prepoznavo in stopenjsko obravnavo. Ključnega pomena je opolnomočenje bolnikov in zdrav življenjski slog, ter dobro zdravljenje ostalih kronično bolezni, predvsem povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni,” še poudari vodja oddelka.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije