Slovenska kmečka zveza zmagovalka volitev v svet KGZS

Na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je največ mandatov med fizičnimi osebami dobilo Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza. V novem svetu bo imelo 15 od skupno 41 svetniških mest, je razvidno iz neuradnih rezultatov, objavljenih na spletnih straneh KGZS.
Topla kmetija

Svet KGZS je najvišji organ zbornice, ki je sestavljen iz voljenih predstavnikov fizičnih in pravnih oseb. Vodijo ga predsednik in dva podpredsednika, zdajšnji predsednik je Cvetko Zupančič, podpredsednika pa Marjan Golavšek in Branko Tomažič.

V skupini fizičnih oseb se je na tokratnih volitvah, ki so potekale prejšnji teden, za 41 mest potegovalo 278 kandidatov s 14 list, za 13 mest v skupini pravnih oseb pa 46 kandidatov.

Od 41 mest v skupini fizičnih oseb jih je Društvo SKZ – Slovenska kmečka prejelo 15, je razvidno iz neuradnih rezultatov volitev. Po šest mest bosta imela v novem svetu KGZS Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS ter Društvo slovenski kmet, pet pa Kmečka lista – Društvo za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Trije mandati bodo po teh podatkih pripadli Društvu članov sindikata kmetov, po eden pa Listi zadružnikov – društvo za razvoj zadružništva in kmetijstvo, Kmečkemu društvu Nova Slovenija, Govedorejskemu društvu Dobrepolje-Struge, Ribnica, Velike Lašče, Listi Janeza Erjavca, Listi Dejana Kuharja in Zvezi govedorejcev Pomurja.

V skupini pravnih oseb je bil izvoljen tudi predsednik SLS Marjan Podobnik, ki je kandidat Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza za predsednika zbornice. Kot so na svojih spletnih straneh zapisali v stranki, ima Podobnik skupaj z izvoljenimi člani Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze za pravne osebe in koalicijskimi partnerji zagotovljeno absolutno večino.

“Slovenska kmečka zveza bo k sodelovanju za prihodnje vodenje zbornice povabila predstavnike vseh izvoljenih list, saj smo prepričani, da le s sodelovanjem in enotnim nastopom lahko zagotovimo boljšo prihodnost slovenskemu kmetu, kmetijstvu, podeželju in vsem članom zbornice,” so dodali.

Med prioritetami prihodnjega vodenja KGZS Podobnik izpostavlja prizadevanje za pravične odkupne cene in poštene odnose znotraj prehranske verige, popolno debirokratizacijo in ukinitev davčnih blagajn za manjše pridelovalce, oddajo državnih kmetijskih zemljišč in gozdov v dolgoročen najem slovenskim kmetom, zaščito lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov ter nasprotovanje kakršnimkoli dodatnim obdavčitvam kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih objektov.

Prav tako izpostavlja prizadevanja, da bo poklic kmeta in njegovo delo postalo spoštovano, da bodo starejši kmetje in kmetice imeli dostojne pokojnine, ter da bo kmetovanje privlačno za mlade prevzemnike tudi z vsestransko okrepitvijo zakonskega statusa družinske kmetije.

V SLS napovedujejo, da si bodo prizadevali za hitro oblikovanje novega vodstva zbornice in takojšnji začetek aktivnega dela v časih, ki so za kmete, kmetijstvo in podeželje izjemno zahtevni in terjajo od vseh deležnikov na področju kmetijstva in razvoja podeželja odgovorno in odločno postopanje.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.