Razlaga pojmov karantena in domača izolacija

  • Pixabay

Domača izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covidom-19 in pomeni, da ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Izolacija se odredi tudi za osebe z akutno okužbo dihal, ki nimajo potrjene okužbe s covidom-19.

Pri bolniku, ki ni imel vročine, je predvideni čas izolacije 14 dni po začetku simptomov, pri bolniku z vročino pa 14 dni po koncu vročine. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.

Glede na napotke Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma, tudi za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev.

Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače. Če je možno, naj se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko ostalih v njej ni.

Za hišne ljubljenčke naj poskrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni mogoče, si mora oseba pred in po ukvarjanju z živaljo umiti roke.

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Oseba mora ostati doma, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila socialnega distanciranja.

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za ravnanje v karanteni na stalnem oz. začasnem naslovu so namenjena osebam, ki so bile v visoko tveganem tesnem stiku z bolnikom s covidom-19 in jim je bila odrejena karantena ali pa jim je bila ta odrejena ob vstopu v Slovenijo.

Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z bolnikom s covidom-19 oz. 14 dni od prihoda osebe, ki ji je bila odrejena karantena, v Slovenijo. Odločbo za karanteno bo naslovnik prejel po pošti z ministrstva za zdravje.

V skladu z navodili bo moral ostati doma, ne sme v službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. Z osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke.

Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja. Kljub temu pa tudi zanje velja, da naj se brez potrebe ne družijo z osebami izven gospodinjstva, pazijo na medsebojno razdaljo, v trgovino gredo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi. Tisti, ki ne morejo dela opravljati od doma, lahko hodijo v službo, vendar naj prenehajo ob pojavu bolezenskih težav.

Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli za covidom-19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Vir: NIJZ

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila