Računalniki za socialno ogrožene

Tudi na Koroškem poteka projekt Računalniki za socialno ogrožene, s katerim želijo socialno ogroženim (predvsem mladim), pomagati pri pridobivanju računalniške opreme, ki je dandanes že skoraj nujna.

Projekt izvaja društvo Duh Časa, društvo za trajnostni razvoj. Njihovo delo je usmerjeno v projekte za javno dobro, katerih cilji so: izobrazba, osveščenost, izkoriščanje obnovljivih virov energije, skrb za okolje in trajne rešitve k izzivom sodobne družbe. Društvo je pri nas nastalo iz globalnega gibanja Zeitgeist, ki je obstajalo že leto dni prej, kot društvo Duh časa pa delujejo od 15. januarja 2010. Do danes se jim je pridružilo že preko 300 članov iz celotne Slovenije, koordinatorstva pa imajo v Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Kranju, Ajdovščini, Kopru, Novem mestu in Murski Soboti. Tako lahko organizirano delujejo v skoraj vseh slovenskih regijah hkrati.

{AF}Želite pomagati tudi vi? Projekt že teče tudi na Koroškem. Računalnike sprejemajo na lokaciji: Trgovina Eneas, Meškova 9, Slovenj Gradec. Tel.: 041 – 742 – 073 (Matjaž){/AF}

Projekt Računalniki za socialno ogrožene je trenutno njihova najbolj izpostavljena dejavnost z več nameni:

  • Reciklirati še uporabne računalniške dele, ki premnogokrat neupravičeno končajo na odlagališčih
  • Socialno ogroženim (predvsem mladim), ki si zaradi slabih življenskih razmer ne morejo privoščiti računalnika, podariti to vsestransko uporabno orodje
  • Z uporabo brezplačnih odprtokodnih programov in operacijskih sistemov (naši računalniki so opremljeni z operacijskim sistemom Linux), zmanjšati odvisnost od uveljavljenih plačljivih programov (Microsoft ipd.) ter spodbujati odprtokodne načine (so)delovanja
  • Izvajati praktično izobraževanje iz osnov računalniškega servisiranja za brezdomce, invalide in druge težko zaposljive
  • V okvirih možnosti (evropska sredstva, razpisi…) zaposliti čim večje število težko zaposljivih v našem projektu
  • Povečati osveščenost in splošno izobrazbo socialno ogroženim, ki imajo za to manj možnosti
  • Kvalitetno in produktivno vključiti marginalne skupine v širšo družbo

Projekt, oz. dejavnost izvajajo na sledeči način: člani društva, prijatelji in zunanji sodelavci iz zbranih računalniških komponent (dobijo jih preko odpisov opreme v podjetjih in s strani posameznikov) sestavljajo brezhibne računalniške komplete (računalnik, monitor, miška, tipkovnica). Te programsko opremijo z odprtokodnim operacijskim sistemom Ubuntu, jih dokumentirajo za arhiv ter predajo naprej v oddajo novim uporabnikom. Zaenkrat dejavnost prostovoljno izvajajo njihovi člani, sčasoma pa bodo izobrazili in zaposlili tudi težko zaposljive. Vzporedno nameravajo uvesti tudi praktično izobraževanje iz osnov servisiranja računalnikov, s čimer bodo težko zaposljivim poskušali olajšati pot do poklica. K projektu vabijo tudi ponudnike interneta, ki bi bili pripravljeni najbolj ogroženim prejemnikom njihove pomoči podariti brezplačen dostop do medmrežja.

{AF template=round_quotes width=30%}Prepričani smo, da lahko s tem projektom ogromno prispevamo družbi in omogočimo osebni razvoj posameznikom, ki bi sicer za to imeli precej manj možnosti. Menimo, da bi ta dejavnost morala postati stalnica v naši družbi in bi lahko tudi vzpodbudila nastanek podobnih projektov v javno dobro.{/AF}

Predstavitev projekta

Dogodki