Preventivna akcija / Večja varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

V teku nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

V teku nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Agencija za varnost prometa in Policija v juliju izvajata nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Gre za evropsko usklajen poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov, ki bo potekal med 19. in 25. julijem.
Policisti bodo pri rednem delu prioritetno izvajali nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Nadzor tovornih vozil se bo izvajal s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah. Nadzori avtobusov bodo potekali na avtobusnih postajališčih, avtobusni prevozi pa bodo nadzoru podvrženi tudi na avtocestah in hitrih cestah.
Agencija za varnost prometa je že v soboto, 17. julija 2021, na več lokacijah na avtocestnih počivališčih med 10. in 18. uro voznikom razdeljevala novi brošuri Varen prevoz tovora in Nasveti za vožnjo poleti.
Za voznike in sopotnike bodo poskrbeli tudi z razdeljevanjem vode z opozorili za varno vožnjo, ki se nanašajo na zbranost za volanom in neuporabo mobilnega telefona med vožnjo. Akcijo bodo ponovili v soboto, 24. julija 2021.

Letos pri voznikih tovornih vozil za skoraj petino več kršitev prometnih predpisov kot v enakem obdobju lani

V prvem polletju 2021 (1. 1. – 30. 6 . 2021) je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih že 22.783 kršitev prometnih predpisov, kar je 19,5 % več kot v primerljivem obdobju lani (19.067 kršitev). Pri voznikih avtobusov je bilo v prvem polletju 2021 ugotovljenih 297 kršitev, lani pa 299 kršitev prometnih predpisov, kar je 0,7 % manj kot v primerljivem obdobju lani.

Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (5.527 kršitev), preobremenjenostjo vozil (3.764 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (2.409 kršitev), nepravilnostmi, povezanimi s tovorom (1.121 kršitev), neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil (516 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (689 kršitev).

Pregled stanja varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov v obdobju 2016-2020

Vozniki tovornih vozil letos povzročili več prometnih nesreč

V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2021 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.099 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko smo zabeležili 985 prometnih nesreč, 12 % večVozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 703 primerih prometnih nesreč (lani 633) kar je skoraj dve tretjini (64 %), v posledicah teh nesreč pa je življenje izgubilo 7 oseb (lani 4), 17 je bilo hudo poškodovanih (lani 1), 150 pa lažje poškodovanih (lani 153). Med vozniki tovornih vozil so bile štiri smrtne žrtve (lani dve), šest je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 3) in 57 lažje telesno poškodovanih (lani 58).

V zadnjih 5 letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (16 umrlih) ter voznikov tovornih vozil (15 umrlih). Pešcev je umrlo največ v letu 2016 in 2018 (5 umrlih). Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo največ v letu 2018 (5 umrlih).

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 97 prometnih nesrečah (lani v enakem obdobju v 90), od tega so jih povzročili 29 (lani 26), oziroma skoraj tretjino (30 %). V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec, noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan, 9 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Med vozniki avtobusov sta bila v posledicah prometnih nesreč lažje poškodovana dva, težjih poškodb in smrti pa med vozniki avtobusov ni bilo.

Nepravilen premik z vozilom v zadnjem petletnem obdobju prednjači med vzroki prometnih nesreč tovornih vozil

Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki so jih v obdobju 2016-2020 povzročili vozniki tovornih vozil, je nepravilen premik z vozilom – 37 % vseh prometnih nesreč. Sledi nepravilna stran/smer vožnje s 13 % in neustrezna varnostna razdalja z 11 %.

Zaradi neprilagojene hitrosti je umrlo največ udeležencev cestnega prometa in sicer 15 oz. 31 % umrlih. Sledi mu vzrok premiki z vozilom – 11 umrlih oz. 22 % ter neupoštevanje pravil o prednosti – 9 umrlih oz. 18 %.

Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki

V lanskem letu so domači vozniki povzročili 869 prometnih nesreč oz. 62 %. Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, so v lanskem letu umrli 3 udeleženci cestnega prometa, prav toliko jih je umrlo zaradi tujih voznikov tovornih vozil. V letu 2020 je bilo 58 % hudo telesno poškodovanih udeležencev v cestnem prometu zaradi domačih voznikov tovornih vozil. Zaradi domačih voznikov tovornih vozil je bilo v letu 2020 skoraj tri četrtine, oziroma 74 % lažje telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa.

Več varnosti za voznike tovornih vozil z novo knjižico Varen prevoz tovora

V Sloveniji tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. V okviru prizadevanj za zagotovitev večje varnosti voznikov tovornih vozil, je Agencija za varnost prometa izdala novo knjižico Varen prevoz tovora. Knjižice bodo prejele šole vožnje po vsej Sloveniji, vsi izpitni centri po Sloveniji in izvajalci tehničnih pregledov v povezavi s kontrolnimi organi za ugotavljanje skladnosti vozil. V okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil, ki ga bodo izvajali v tednu med 19. in 25. julijem, bo knjižico razdeljevala tudi Policija. Knjižico pa bo skupaj z vodo razdeljevala tudi Agencija za varnost prometa na avtocestnih počivališčih, dve zaporedni soboti, 17. in 24. julija 2021.

Utrujenost voznikov je pomemben dejavnik tveganja

Agencija za varnost prometa in Policija posebej izpostavljata, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. Pomemben dejavnik je tudi utrujenost voznika. Ta je po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 dejavnik v približno 20 % nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Kako nevarna je utrujenost in zaspanost voznikov, je razvidno iz naslednjega:

• Če spimo manj kot 5 ur na noč, se kar za 4.5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči.
• Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1,0 mg/l alkohola.
• Z vidika zaspanosti za volanom z vožnjo ponoči do 6-krat bolj tvegamo, da bomo udeleženi v prometni nesreči.

Agencija za varnost prometa in Policija vse udeležence v cestnem prometu še dodatno pozivata k upoštevanju cestnoprometnih pravil in razmer na cesti, k strpnosti in odgovorni vožnji. Opozorila gredo tudi v smeri obveznega pripenjanja z varnostnim pasom, neuporabe mobilnega telefona, doslednega zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje, načrtovanja poti in počitkov, upoštevanja cestnih razmer, voznike pa znova pozivajo, naj za volan vselej sedejo trezni.

STA to vsebino zagotavlja v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa.

Dogodki