Potekajo vpisi v prvi razred. Kaj če vaš otrok še ni pripravljen?

sola Mezica
Osnovna šola Mežica

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred. V slednjega morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2014. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo.

V kolikor starši menijo, da njihov otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati. Predlog lahko poda tudi zdravstvena služba. Število vpisanih z odloženim vpisom se je v zadnjih letih sicer precej povečalo. Še v šolskem letu 2010/2011 je bilo v 1. razred z odloženim vpisom vpisanih 809 otrok ali 4,5 odstotka vseh, v letošnjem šolskem letu pa že 2393 otrok oziroma 11,4 odstotka vseh.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon sicer posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri nato odloči ravnatelj. V primeru, da pride do pritožbe, o njej odloči pritožbena komisija. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v letošnjem šolskem letu v osnovno šolo predčasno vpisanih 22 otrok.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed nekaj več kot 450 javnih ali eno izmed šestih zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program.

Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije