Poslansko vprašanje Janija Prednika (SD) Vladi RS glede spremembe zakonodaje s področja socialne pomoči, ki jo je sprejel avstrijski parlament

V celoti objavljamo besedilo pisnega poslanskega vprašanja Janija Prednika (SD) Vladi Republike Slovenije glede spremembe zakonodaje s področja socialne pomoči, ki jo je glede na poročanje medijev prejšnji teden sprejel avstrijski parlament.

V celoti objavljamo besedilo pisnega poslanskega vprašanja Janija Prednika (SD) Vladi Republike Slovenije glede spremembe zakonodaje s področja socialne pomoči, ki jo je glede na poročanje medijev prejšnji teden sprejel avstrijski parlament. 

Iz medijskega poročanja izhaja, da je avstrijski parlament 25. aprila 2019 potrdil že dlje časa napovedovano spremembo zakonodaje, ki ureja področje socialne pomoči. Poleg znižanja višine otroškega dodatka se z omenjeno spremembo uvaja znanje nemščine kot dodaten kriterij za presojanje upravičenosti tujcev do (celotnega zneska) socialne pomoči. Do socialne pomoči naj bi bili v celoti upravičeni zgolj tisti tujci, katerih znanje nemščine je na srednji ravni (raven B1) ali tisti, ki zelo dobro govorijo angleško (raven C1). 

Omenjena ukrepa, ki sodita v nabor temeljnih projektov aktualne vladajoče koalicije v Republiki Avstriji, sta bila od začetka deležna številnih kritik civilne družbe, pravnih strokovnjakov ter tudi slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. Temeljni namen socialne pomoči je namreč omogočiti zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb posameznicam in posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Uvajanje tovrstnih dodatnih kriterijev, ki niso povezani s socialnim statusom, v presojanje upravičenosti do socialne pomoči, lahko pomeni stigmatizacijo in diskriminacijo posameznih skupin ljudi ter tudi kršitev pravil v zvezi z enotnim evropskim trgom. 

Do minimalne socialne pomoči avstrijske države so bili do sprejetja nove zakonodaje upravičeni tudi državljani Evropske unije v Republiki Avstriji z zelo nizkim dohodkom. Iz dostopnih informacij sklepam, da spremenjena zakonodaja neupravičeno in diskriminatorno poslabšuje tudi položaj državljank in državljanov Republike Slovenije, ki živijo oz. delajo v Republiki Avstriji, ter je neskladna s pravili glede enotnega trga in vrednotami Evropske unije. 


Republika Avstrija je jeseni leta 2018 že spremenila zakonodajo glede otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Republiki Avstriji. Gre za ukrep, ki je neupravičeno prizadel tudi okrog 11.000 otrok slovenskih delavk in delavcev, ki so zaposleni v sosednji državi. Evropska komisija je tudi spričo protestov posameznih držav članic Evropske unije – med njimi tudi Republike Slovenije – zaradi indeksacije otroških dodatkov januarja letos že sprožila pravne postopke zoper Republiko Avstrijo. 

Jani Prednik: „V zvezi z vsem navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem, kakšen je predviden učinek nove spremembe socialne zakonodaje v Republiki Avstriji na državljanke in državljane Republike Slovenije ter za slovensko narodno skupnost v Republiki Avstriji  in katere ukrepe namerava sprejeti za zaščito njihovih interesov ter za spoštovanje evropskih pravil in vrednot.“

Besedilo: Poslanska skupina Socialnih demokratov 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije