Policijska uprava Celje svečano obeležila dan policije. Med prejemniki posebnih priznanj tudi Korošci (FOTO)

Zaposleni na PU Celje so včeraj obeležili dan policije. Proslavo so pripravili v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah, kjer so podelili bronaste znake policije za sodelovanje, zlate ščite policije in velike ščite policije z bronasto zvezdo.

Zbrane je pozdravil šmarski župan Matija Čakš, nagovorila sta jih tudi direktor Policijske uprave Celje Niko
Kolar
in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica, so danes sporočili s PU Celje.

Za glasbeni del programa so poskrbeli člani kvinteta policijskega orkestra in Klavdija Trnovšek.

Veliki ščiti policije z bronasto zvezdo se podeljujejo za pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali pri razvoju in krepitvi varnosti.

Velike ščite z bronasto zvezdo so prejeli

 • Vili Bezjak – upokojeni načelnik PP Mozirje,
 • Roman Grabrovec – načelnik PP Šmarje pri Jelšah,
 • Božidar Pezdevšek – vodja Operativno komunikacijskega centra PU Celje,
 • Damijan Turk – vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje in
 • Hubert Enci – policist Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje.

Zlati ščit policije se podeli za večletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti.

Zlate ščite policije so prejeli

 • Vojko Klug – policist PP Radlje ob Dravi
 • Tomaž Žebrek – policist PP Radlje ob Dravi
 • Martin Vinter – policist PP Slovenske Konjice
 • Marijan Jelenko – upokojeni policist PP Slovenske Konjice
 • Dušan Kosec – policist PP Rogaška Slatina
 • Davorin Čander – kriminalist v Sektorju kriminalistične policije PU Celje
 • Robert Žohar – kriminalist v Sektorju kriminalistične policije PU Celje
 • Boštjan Urankar – kriminalist v Sektorju kriminalistične policije PU Celje
 • Bogoslav Jelen – kriminalist v Sektorju kriminalistične policije PU Celje
 • Boštjan Hmelak – kriminalist v Sektorju kriminalistične policije PU Celje
 • Aleš Štorman – pomočnik načelnika PP Celje
 • Martin Kumer  – načelnik PP Celje
 • Gorazd Trbovšek – načelnik PP Žalec
 • Robert Vipotnik Sirc – načelnik PP Slovenske Konjice
 • Nikolaj Zorec – načelnik Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje

Bronasti znak policije za sodelovanje se podeli za uspešno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti ali za uspešno sodelovanje in pomoč pri posamezni varnostni akciji.

Dobitniki bronastih znakov za sodelovanje so bili

 • Gvido Lužnikobčan z območja PP Ravne na Koroškem
 • Civilna zaščita Občine Dravograd
 • Občina Šmarje pri Jelšah

FOTOGALERIJA

Vir: PU Celje