Pol milijona evrov za kmetijsko izobraževanje in ohranjanje kmetijske dejavnosti ter podeželja

Topla kmetija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo štiri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse štiri javne razpise znaša do 520.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 27. marca 2020.

Predvidena sredstva za javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 znašajo do 165.994 evrov, namenjena pa so sofinanciranju materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Namen tovrstnih javnih razpisov je povečati kakovost praktičnega pouka ter s tem udeležencem omogočiti pridobivanje znanja za varnejše delo pri kmetijski pridelavi in predelavi ter jih seznaniti z razvojem tehnologij.

 • Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2020:

  – namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  – namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).
 • Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020:

  – namen A: 150.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
  – namen B: 106.000 evrov (rejske organizacije),
  – namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
  – namen Č: 10.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).
 • Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020:

  – 10.000 evrov

Upravičenci lahko začnejo oddajati vloge naslednji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, rok za oddajo pa je 27. marec 2020 do polnoči.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Vsakoletni javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

Vir: gov.si

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.