Po znanje na MOCIS

MOCIS center za izobraževanje odraslih je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in je s svojim delovanjem začel leta 2000.

MOCIS center za izobraževanje odraslih je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in je s svojim delovanjem začel leta 2000. Ves ta čas je zavod poskušal bogatiti prebivalce koroških občin z novimi znanji, z dvigom izobrazbene ravni, s pridobivanjem finančnih sredstev iz različnih virov, z vključevanjem različnih ciljnih skupin (od otrok do starejših), s posvečanjem ranljivim skupinam, ljudem z manj priložnostmi in vsem, ki so pri nas iskali prostor za učenje.

Že od samega začetka ponujajo odraslim raznovrstne izobraževalne oblike in s tem skrbimo za vseživljenjsko učenje v Koroški regiji. Njihova izobraževalna ponudba zajema osnovno šolo za odrasle; programe za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe; jezikovne tečaje; računalniške tečaje; tečaje slovenščine za tujce; strokovne tečaje in usposabljanja; tečaje za prosti čas; nacionalne poklicne kvalifikacije, program Projektnega učenja za mlajše odrasle, študijske krožke, Svetovalno središče Koroška … Starejši odrasli se lahko vključijo v Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Pri izvajanju svoje dejavnosti sodelujejo z mnogimi institucijami tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni.

PO ZNANJE NA MOCIS

Za vas so pripravili pestro izobraževalno ponudbo:

  • brezplačni tečaji za zaposlene nad 45 let
  • brezplačno informiranje in svetovanje ter vrednotenje znanja (zaposlenih)
  • učenje Slovenskega jezika za priseljence – začetna integracija priseljencev
  • osnovna šola za odrasle
  • srednješolski program (trgovec, izdelovalec oblačil – NOVO, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja)
  • priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (računovodja, socialni oskrbovalec na domu…)
  • univerza za tretje življenjsko obdobje
  • PUM-o…

Svetovalno središče Koroška vam nudi pomoč in podporo pri vaši odločitvi za izobraževanje.

Več pa na www.mocis.si.

Projekta za zaposlene sta sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program za priseljence je sofinanciran s strani Ministrstva za notranje zadeve in Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila