Nujna medicinska pomoč: Do 30. septembra smo rešeni. Kako bo pa naprej? (VIDEO)

Na današnji seji Sveta Koroške regije, ki je potekala v Dravogradu, so prisotni sprejeli in potrdili začasni medsebojni sporazum o izvajanju službe nujne medicinske pomoči na zunajbolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti na območju Koroške regije, ki so ga že pred tem preučili in uskladili ter sprejeli predstavniki stroke. Ni pa šlo mimo tega, da nam na Koroškem zelo primanjkuje družinskih zdravnikov.

Kot je uvodoma dejal predsednik Sveta Koroške regij Franjo Golob, ki je hkrati tudi župan Občine Vuzenica, so tisto, česar jim na zadnji seji ni uspelo sprejeti in uskladiti, rešili že dan za tem, ko so se sestali na Ravnah in vso zadevo še enkrat preučili ter našli rešitev za medsebojni sporazum o izvajanju službe nujne medicinske pomoči na zunajbolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti na območju Koroške regije, ki pa je zgolj začasna.

VIDEO: Izjava Franja Goloba, predsednika Sveta Koroške regije in župana Občine Vuzenica

[aiovg_video id=84357]

Golob pa se je za ves trud in koordinacijo zahvalil tudi direktorici Zdravstveno reševalnega centra Koroške Marijani Kašnik, ki je bila koordinatorka med izvajalci NMP, štirimi zdravstvenimi domovi (ZD) in ZRCK ter je kljub dopustu pripravila začasno rešitev glede vključevanja družinskih zdravnikov v hitre preglede v urgentnem centru v Slovenj Gradcu. Poudaril pa je tudi, da pravilo oddaljenosti 12 km drži, da so občine od dežurnih zdravstvenih domov oddaljene 12 km, ampak kje je vrh Koprivne, kje so Kope in drugi oddaljeni manjši kraji in zaselki pa se pristojni premalokrat vprašajo.

Kašnikova je na kratko tudi povzela predlog sporazuma. Med drugim je povedala, da dežurna služba v Dravogradu ostaja, pripravljenost zdravnikov med tednom pa se začasno ukine. »Potrebe po obravnavi dežurnega zdravnika v ambulanti se pacientom prioritetno zagotovijo v enoti za hitre preglede urgentnega centra Slovenj Gradec. Nujne intervencije na terenu pa poleg reanimobila (reševalnega vozila) zagotavlja tudi mobilna enota z zdravnikom iz enote za hitre preglede.”

Zdravniki iz Dravograda se v dogovorjenem obsegu vključujejo v delo enote za hitre preglede, ker pa to še ne reši težave s 24-urnim zagotavljanjem dežurnega zdravnika v enoti za hitre preglede, se bodo v to enoto vključevali tudi zdravniki Zdravstveno reševalnega centra Koroške. Če bo ta model potrjen, mora zdravstveni dom Slovenj Gradec podpisati še dogovor o sodelovanju s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Kar je pa zelo pomembno in je v uvodu poudaril že župan, moramo vsi zavodi in tudi odločevalci v lokalnih skupnostih takoj in aktivno pristopiti k ustvarjanju pogojev s katerimi bomo zagotovili, da bomo v naši regiji povečali število osebnih zdravnikov,” je obrazložila direktorica ZRCK.

Seje se je udeležil tudi Darko Čander z Ministrstva za zdravje, ki je glede predloga medsebojnega sporazuma o izvajanju službe nujne medicinske pomoči na zunajbolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti na območju Koroške regije dejal: »Predlog je v določeni meri sprejemljiv, vendar pa se tu mogoče pojavlja en zadržek. Na eni strani govorimo o nujni medicinski pomoči, kjer je govora o tem, da se pripravljenost v občini Dravograd ukine, na drugi strani pa govorimo o ambulantnih pregledih, ki so pa po mojem mnenju manj obremenjujoči, so pa bolj obremenjujoči za zdravnike. Ti morajo v dežurni službi opraviti še več ur dela, kar pomeni zopet isto zgodbo čez vikend. Tako imamo praktično v soboto, nedeljo in ob praznikih v trikotniku desetih kilometrov odprta tri dežurna mesta.« 

»Mi načeloma temu predlogu ne bomo nasprotovali, je pa dejstvo tisto, da tudi nas zanima, s kakšnim predlogom oz. o katerem se bomo pogovarjali v mesecu septembru (do 30. 9. 2019 bi morala biti zadeva urejena). V tem času pa imajo ljudje pravico do letnega dopusta, kar pomeni še večje pomanjkanje delavcev. Zaradi tega je to nek kompromis, ki je v tem trenutku na eni strani tisto, kar so same zmožnosti, na drugi pa tisto, kar v največji meri zagotavlja tisto varnost in kakovost,« je zaključil Čander.

VIDEO: Direktor ZD Dravograd Jožef Studenčnik

[aiovg_video id=84349]

Župan občine Prevalje dr. Matic Tasič je med sejo prav tako izpostavil problem pomanjkanja zdravnikov, pri čemer je z ostrimi besedami opisal primer, ko je bila razpisana specializacija za radiologijo, kamor se je prijavil mlad domačin, ampak specializacije ni dobil, temveč jo je dobil starejši Rus. »Zdravniška zbornica, ministrstvo, kaj je zdaj to? Ali si delamo norca? Mladi imajo interes, da ostanejo doma. Ko pa se prijavijo na specializacijo, je ne dobijo, na koncu jo dobi nekdo iz tujine. To kar sem izvedel, je katastrofa in sram je nas lahko, da se takšne stvari dogajajo,« je bil kritičen Tasič.

Vsi so se strinjali, da zdravnikov primanjkuje, vendar do širše debate na to temo ni prišlo, saj ni bil to namen današnjega srečanja. Tasiču je sicer na kratko odgovoril predstavnik Ministrstva za zdravje Darko Čander, ki je obrazložil, kako poteka postopek izbora specializantov po novem in zatrdil, da je področje za enkrat v neki meri boljše urejeno, kot je bilo v preteklosti. Dodal je, da si ministrstvo nikakor ne dela norcev ter omenil tudi odhod mladih čez mejo v sosednjo Avstrijo. Tasiču pa je za konec predlagal, da če je do tega primera, ki ga je opisal res prišlo, naj mu poda podrobnosti in juh bodo na ministrstvu zagotovo preverili in raziskali.

Ob robu srečanja je težavo glede pomanjkanja zdravnikov na Koroškem omenila tudi direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec mag. Marjeta Vaupot: ” Pomanjkanje zdravnikov je problem v Koroški regiji. Nismo regija, ki bi bila privlačna za družinske zdravnike od drugod. Tu pa mislim, da bo morala tudi politika malo pristopiti k načinu reševanja te problematike.”

VIDEO: Izjava direktorice ZD Slovenj Gradec mag. Marjete Vaupot.

[aiovg_video id=84340]

Sporazum je podpisan za obdobje do 30. septembra, kako pa bo izvajanje nujne medicinske pomoči potekalo od oktobra naprej, pa bo znano po poletnih počitnicah in dopustih, več pa v izjavi direktorice Zdravstveno reševalnega centra Koroške Marijane Kašnik.

VIDEO: Izjava direktorice Zdravstveno reševalnega centra Koroške Marijane Kašnik

[aiovg_video id=84351]