Nova navodila škofov: Polnočnic letos ne bo, prepovedana zbiranja pred cerkvijo

Slovenski škofje so v skladu z razrahljanimi ukrepi, ki ob strogih omejitvah, znova dovoljujejo navzočnost vernikov pri mašah, izdali nova navodila. V skladu z njimi polnočnic letos ne bo, tudi združevanje pred cerkvijo ne bo dovoljeno. V soboto bodo maše ob navzočnosti vernikov sicer začeli izvajati le v koprski in delno ljubljanski škofiji.

Nova pravila, ki jih je za obiskovanje verskih obredov izdala vlada in bodo začela veljati v soboto, sledijo nemškemu vzoru in so podobna tistim za obiskovanje trgovin ali knjižnic. V zaprtih prostorih bo na 30 kvadratnih metrih lahko le ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra.

Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, bo v njem lahko en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva. Cerkve bo treba redno prezračevati, obvezni bodo nošenje zaščitnih mask ter razkuževanje rok, določajo državni ukrepi.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na tej podlagi danes za vernike izdala še podrobnejša navodila vernikom. Ta določajo, da je lahko v cerkvi toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), da je na 30 kvadratnih metrih ena oseba ali ena družina. Pri tem so duhovniki izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

Vsaka druga klop v cerkvi mora biti prosta, tako duhovnik kot verniki pa morajo ves čas nositi masko. Med mašo je prepovedano petje tako vernikov kot mašnika, lahko pa sodeluje organist.

Vernikom je po tistem, ko si duhovnik razkuži roke, dovoljeno deliti obhajilo samo na roko, med pristopom k obhajilu in tudi sicer pa morajo verniki spoštovati medosebno razdaljo 1,5 metra. Pred mašo in po njej v cerkvi niso dovoljena zbiranja. Zunaj cerkva ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku). Spovedovanje je dovoljeno, če je med duhovnikom in vernikom zagotovljena predpisana razdalja.

Božičnih polnočnic letos ne bo, lahko pa se obhaja božična maša na predvečer božiča, to je v četrtek, ki se zaključi najpozneje do 20. ure, določajo pravila.

Škofje so tudi sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Odločitev, v katerih škofijah bodo maše lahko potekale ob navzočnosti vernikov, bodo škofije sprejele same, objavile pa jo bodo danes ob 19. uri na svojih spletnih straneh.

V mariborski nadškofiji, murskosoboški in celjski škofiji so se odločili, da bodo maše v času božičnih praznikov še naprej potekale brez navzočnosti vernikov. V Nadškofiji Ljubljana župnikom svetujejo, da nimajo bogoslužij z navzočnostjo vernikov na predvečer božiča, sam božič in na nedelje, medtem ko mašam ob delovnikih verniki lahko prisostvujejo. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, pa se lahko odloči za mašo ob navzočnosti ljudi tudi na božične praznike in na nedeljo.

Iz koprske škofije so sporočili, da se maše pri njih od sobote lahko obhajajo ob navzočnosti vernikov, v novomeški škofiji pa bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije