Natečaj pokazal zanimanje avtorjev s Koroške za vprašanja temeljnih pravic in vrednot EU

Koroške avtorje, ki so sodelovali na literarnem natečaju o prihodnosti Evrope, zelo zanimajo vprašanja temeljnih pravic in vrednot EU, je ocenila vodja informacijske točke Europe Direct Koroška Alenka Miler. Prispevki z natečaja so ji predstavljali vsebinska izhodišča za današnjo okroglo mizo z evropskimi poslanci in drugimi gosti.

Šest poslancev v Evropskem parlamentu iz Slovenije, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in člani komisije literarnega natečaja so sodelovali na spletni okrogli mizi o prihodnosti Evrope, na kateri so, kot je ocenil Stančič, s pomočjo izhodišč iz literarnih prispevkov pokrili večino evropskih politik, ki se nas tako ali drugače tičejo.

VIDEO: Okrogla miza

Stančič je v razpravi poudaril pomen dialoga, medsebojnega poslušanja, argumentacije, izobrazbe in vrednot, poglobljena razmišljanja avtorjev iz natečaja pa označil kot dobrodošla, saj so predstavila razmišljanja o aktualnih izzivih in ponudila rešitve, ki se vračajo k temu, kar je osnova evropske družbe in evropskega načina mišljenja. To pa so med drugim strpnost, solidarnost, zaščita manjšin, enake možnosti in podobno.

Literarni natečaj je organizirala informacijska točka Europe Direct Koroška, namenjen je bil koroškim avtorjem vseh starosti, tudi tistim iz Avstrije, potekal pa je od februarja do septembra letos. Komisija je ocenila 31 prispevkov in kot najboljšo ocenila zgodbo z naravovarstveno temo o želvi Sofiji. Zapisala jo je dijakinja Lara Mori.

Prvo mesto so člani komisije prisodili Lari Mori za zgodbo Želva po imenu Sofia; drugo mesto Martini Podričnik za kratko zgodbo Ob meji; tretje mesto Brini Močilnik za esej Prihodnost Evrope. Prispevki so zbrani in objavljeni v prosto dostopnem e-zborniku, ki ga je komisija pospremila s svojimi mislimi o natečaju.

Nekaj konkretnih izzivov na področju varovanja okolja, s katerim se tudi sama ukvarja v okviru odbora za okolje, zdravstvo in prehrano, je predstavila evropska poslanka Ljudmila Novak. Čedalje bolj se zavedamo, da smo ta svet precej obremenili in da moramo nekaj storiti, je dejala poslanka, ki je prepričana, da lahko za čistejši svet vsakdo nekaj prispeva.

Član komisije, okoljevarstvenik Dejan Meh Savić, je opozoril, da mladi glede na svojo starost v primerjavi s starejšimi skoraj nič ne morejo narediti glede problema podnebnih sprememb, hkrati pa ga bodo v celoti živeli. Zato tudi izražajo neko posebno obliko tesnobe zaradi podnebne krize, ker se družba s tem ne ukvarja tako tesno, kot je resna kriza, je povzel ugotovitve ene od nedavnih raziskav.

Poslanec Klemen Grošelj pa je glede migracij dejal, da bo EU glede na svojo demografsko strukturo vedno potrebovala migracije, ki pa bodo morale biti regulirane. Vsaka družba ima svoje ranljive skupine in o diskriminaciji moramo govoriti na glas, da si ljudje upajo spregovoriti in da dobijo možnost, da se jih zaščiti, pa je poudarila poslanka Tanja Fajon in pri tem med drugim izpostavila vlogo medijev.

Tem se je posebej posvetila tudi nekdanja novinarka, zdaj evropska poslanka Irena Joveva, ki je opozorila, da je svoboda medijev ogrožena tudi v demokratičnih družbah. Brez preiskovalnega novinarstva in medijev bo javni prostor utišan in bo demokracija obstala, je opozorila.

Nad razmišljanji mladih literatov z natečaja je bila navdušena članica literarne komisije, županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Izpostavila je številna razmišljanja o epidemiji novega koronavirusa, pri tem pa kot dobro plat izpostavljali, da se je skupnost na nek način povezala. V luči umeščanja Koroške je poudarila zahtevo po samostojni pokrajini in ob tem spomnila, da je kar osem občin v regiji obmejnih občin, ki si želijo, da bi ta status prepoznala tudi država.

Evropski poslanec Franc Bogovič je dejal, da je EU najboljši možni odgovor v tem velikem globalnem svetu in da je povezava še toliko bolj pomembna za države, ki smo po številu ljudi manjše in ki lahko v skupnem prostoru lažje udejanimo svoje sposobnosti. Poslanec Milan Zver pa je v luči epidemije ocenil, da smo pred novim pomembnim razvojnim obdobjem v družbi in da je zdaj treba spremeniti nekatere vedenjske navade, včasih tudi vzorce razmišljanja.

V komisiji je poleg Primoža Suhodolčana in Barbare Žvirc sodelovala tudi Martina Kanzian, ki je zaposlena pri Mohorjevi družbi v Celovcu. Pri evropskih poslancih se je zavzela za takšne čezmejne projekte, pri katerih bi lahko pogoje izpolnjevala tudi manjša društva in skupnosti.

Dogodki