Na ustavnem sodišču dopolnjena pobuda za oceno ustavnosti omejitve števila zbranih na javnih shodih in verskih obredih

Ustavno sodišče bo znova presojalo pobudo za oceno ustavnosti, ki se nanaša na odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja. Pobudnika preko Pravne mreže za varstvo demokracije izpodbijata omejitev iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi, po kateri se lahko na javnih shodih in verskih obredih zbere največ deset ljudi.

Že marca sta pobudnika na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19. Pobudo je tedaj podprla Pravna mreža za varstvo demokracije, saj sta po njenem mnenju pravici do mirnega zbiranja in svobode izražanja ustavno varovani, temeljni človekovi pravici. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo v obravnavo in 5. aprila začasno zadržalo prepoved shodov ter vladi naložilo, da sprejme novo ureditev glede načina izvajanja shodov.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so danes spomnili, da je vlada že dan po tej odločitvi ustavnega sodišča z novim odlokom dovolila prijavljene proteste do 100 udeležencev, a je ta ureditev veljala le nekaj dni. Zadnji, 21. aprila sprejeti odlok, je namreč za običajna zbiranja dovolil največ deset oseb, za “ustavno varovane kategorije zbiranj – javne shode in verske obrede” pa je določil še dodatne pogoje medsebojno razdaljo in največjo gostoto oseb na površino.

“Po novem torej velja: če se deset oseb na javnem kraju zbere z namenom druženja, zanje ni predpisana niti medsebojna razdalja (ob uporabi maske pri običajnih zbiranjih razdalja z odlokom ni predpisana) niti gostota oseb na površino. Če pa se na Trgu republike zbere skupina ljudi, da bi izrazila mnenje o javnih zadevah, morajo poleg nesorazmerne omejitve na deset udeležencev shod tri dni prej prijaviti policiji, držati medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, vsakemu pa mora biti zagotovljeno vsaj deset kvadratih metrov prostora. Podobno velja tudi za pogrebno slovesnost ali drug verski obred,” povzemajo v pravni mreži.

Vladi očitajo, da je s tem omejila ustavno pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja ter grobo posegla v uresničevanje verske svobode.

Pobudnika, ki sedanje stanje ocenjujeta za protiustavno, sta zato dopolnila svojo marčno pobudo ustavnemu sodišču in mu predlagala, da začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti problematiziranih členov odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom ter da do končne odločitve zadrži izvrševanje členov, ki do 9. maja omejujejo shode.