Na Ravnah pričakujejo zamejitev cen tudi za poslovne odjemalce daljinskega ogrevanja s toploto

V odsotnosti predstavnikov Petrola in Agencije za energijo, od katerih so pričakovali pojasnila, je na Ravnah potekal sestanek, na katerem so mali podjetniki vnovič opozorili na stisko zaradi nerazumno visokih stroškov ogrevanja. Na občini pričakujejo, da bo vlada cene omejila tudi za poslovne odjemalce na daljinskem ogrevanju s toploto.

Nekateri zavodi, ki niso bili zajeti v vladne uredbe o zamejitvah cen, in mali poslovni uporabniki na Ravnah na Koroškem, ki se vsi ogrevajo prek Petrolovega sistema daljinskega toplovodnega ogrevanja, že nekaj tednov opozarjajo na tudi večkratno podražitev ogrevanja v letošnjem letu.

Občina je zato v primerjavi z lanskim letom morala v letošnjem proračunu zagotoviti 250.000 evrov več za ogrevanje nekaterih zavodov, medtem ko nekateri podjetniki opozarjajo, da tolikšna podražitev že ogroža njihov obstoj.

Že sami so se z več dopisi obrnili na pristojne, prav tako je na Petrol in vlado protest naslovil občinski svet. “Zavedamo se nihanja cen energentov, hkrati pa smo prepričani, da so podražitve za poslovne uporabnike v Občini Ravne na Koroškem previsoke in nevzdržne glede na sedanjo gospodarsko situacijo. Podražitev variabilnega dela cene znaša kar 396,24 odstotka, saj je cena s 55,697 poskočila na 220,699 evra na megavatno uro,” so zapisali v pismu Petrolu in vladi.

Na občini so v analizi in pri pridobivanju informacij ocenili “dve šibki točki,” je danes dejal župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen. Ena je ta, da ugotavljajo, da so poslovni odjemalci na daljinskem toplovodu diskriminirani v primerjavi s tistimi, ki imajo drug vir ogrevanja, ter da je “najbrž prišlo do pomote”, zato bodo vlado pozvali k zamejitvi.

Vlada je namreč doslej z uredbami zamejila cene za poslovne odjemalce, ki se grejejo na plin in elektriko, ne pa tudi za tiste, ki se ogrevajo na toplo vodo, čeprav koncesionar na Ravnah za proizvodnjo tople vode v 80 odstotkih uporablja prav plin.

Hkrati na občini kot “drugo šibko točko” navajajo, da je cena plina v zadnjem obdobju padla, medtem ko so na Ravnah tako visoke cene ogrevanja postavljene za celo letošnje leto, čeprav je Petrol v preteklosti tudi med letom spreminjal cene, tudi večkrat letno.

“Pogodbe o dobavi vhodnih energentov, kot sta zemeljski plin in električna energija, ter nakup emisijskih kuponov se zaradi zagotavljanja zanesljivosti obratovanja sistema daljinskega ogrevanja in nemotene oskrbe odjemalcev s toploto sklepajo v tekočem letu za naslednje koledarsko leto. Tako bodo trenutne nižje cene energentov na trgu imele vpliv na ceno daljinske toplote šele naslednje koledarsko leto,” so v zvezi s tem pred dnevi za STA pojasnili v Petrolu.

Navedli so še, da Petrol ne odloča oz. nima vpliva na to, katera skupina odjemalcev ima regulirano ceno toplote. “Zaenkrat imajo zamejeno ceno le gospodinjski in zaščiteni odjemalci, kot so zdravstveni dom, osnovne šole in vrtci, medtem ko poslovni odjemalci do tega niso upravičeni. Družba Petrol v času reguliranih cen toploto prodaja z izgubo, prav tako pa še vedno ni znan mehanizem povračil,” so navedli pri Petrolu, kjer se kljub vabilu današnjega sestanka na občini niso udeležili.

Na njem so bili prisotni predstavniki podjetij oz. obrtnikov s Partizanske ulice, ki so nekateri problematizirali tudi metodologijo izračuna cene, ki jo na koncu potrjuje agencija za energijo. Prav tako so opozorili, da se soočajo s težavami v primerih, da bi se od ogrevanja želeli odklopiti.

Na sestanku so bili tudi predstavniki območne obrtne zbornice, nekateri občinski svetniki in odvetnica Irma Pavlinič Krebs. Ta je zbranim predstavila vsebino koncesijske pogodbe, ki se izteče leta 2032, ter možnosti razdrtja pogodbe in posledice. Na občini kršitev koncesijske pogodbe s strani Petrola ne ugotavljajo.

Dogodki