Na Ravnah bodo z novimi ukrepi spodbujanja podjetništva poskušali zmanjšati brezposelnost (VIDEO)

Občina Ravne na Koroškem bo objavila razpis za dodelitev spodbud za samozaposlovanje, v letu 2020 pa bodo zgradili že četrti podjetniški inkubator.

Ravenski svetniki so na zadnji seji potrdili predlog pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem. Kot sta na današnji novinarski konferenci obrazložila župan dr. Tomaž Rožen in podžupan Aljaž Verhovnik, si občina prizadeva in želi po svojih močeh spodbujati samozaposlovanje ter hkrati zmanjšati brezposelnost.

Priložnost za samozaposlitev želijo sicer ponuditi predvsem mladim, vendar pa se bodo na razpis za sredstva, ki so jih namenili za spodbujanje podjetnikom, lahko prijavili vsi, ki se bodo od junija naprej samozaposlili, ne glede na starost. Hkrati pa načrtujejo tudi gradnjo že četrtega podjetniškega inkubatorja, ki naj bi bil zgrajen že v letu 2020. V njem bo šest enot, ki bodo namenjene proizvodni dejavnosti.

Rožen je povedal, da imajo sredstva za namen spodbujanja samozaposlovanja zagotovljena v proračunu za leto 2019, in sicer v višini 20.000,00 €. Sredstva za izvedbo ukrepa bodo podeljevali kot nepovratna sredstva v obliki dotacij, v okviru pravil Evropske unije, in sicer v višini treh minimalnih plač. Posameznik, ki bi se odločil za samozaposlitev oziroma ustanovil svoje podjetje, ne glede na področje, lahko tudi s področja kulture, bi tako od občine prejel približno 2.500 evrov finančne spodbude.

Pravilnik je potrjen, predvidoma do konca junija pa bo občina objavila tudi razpis z vsemi pogoji. Za ukrep so se na Ravnah odločili na pobudo mladih. Verhovnik je pojasnil, da je delovna skupina v okviru strategije za mlade, ki jo izvajajo že od leta 2014, do danes sprejela že nekaj ukrepov, v letošnjem letu pa daje poudarek predvsem spodbujanju zaposlovanja mladih oziroma reševanju zaposlitvene problematike med mladimi ter reševanju stanovanjske problematike.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pa je na seji obravnaval in potrdil tudi investicijsko namero gradnje poslovne cone Ravne z dvema potezama oziroma novelacijo investicijskega programa »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 -2022« in Načrt razvojnih programov za projekt »Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019 – 2022«. Kot je danes pojasnil Rožen, so spremenili vsebino, čemu bodo namenili sredstva, ki jim nekako pripadajo. Dejal je, da ne bodo gradili dveh krožišč na državni cesti, hkrati pa bodo tudi manj komunalno opremljali. Kot novost pa je izpostavil gradnjo podjetniškega inkubatorja.

VIDEO: Izjava župana dr. Tomaža Rožena: »Z razpisnimi pogoji so nas na nek način prisili, da ne moremo komunalno opremljati območja pod skakalnicami, lahko pa s temi evropskimi sredstvi zgradimo nov inkubator kot novo gradnjo, ki bo izgledala zelo podobno kot dosedanji, tudi načrte bomo porabili stare, z manjšimi popravki.«


Občina Ravne si je namreč za prvotno načrtovan projekt prizadevala pridobiti nepovratna sredstva v okviru Dogovora za razvoj regij in izvesti investicije v obdobju 2019 do 2022, vendar je po izvedbi teritorialnih dialogov z MGRT bilo ugotovljeno, da v taki vsebini ne izpolnjuje objavljenih pogojev za uvrstitev v DRR. Tako so v maju uskladili vsebino projektov, izvzeli so komunalno opremljanje območja 5, ker podrobna namenska raba tega območja po OPN ne ustreza razpisnim pogojem.

Zaradi tega in tudi zaradi lastništva državne cesteso morali izvzeti tudi ureditev krožišča v križišču za Poslovno cono. Zaradi lastništva državne ceste je izpadla tudi ureditev krožišča v križišču za Dobjo vas, čeprav je bilo razlogov za opustitev več. Zaradi gradnje novega avto centra je bila nujna takojšnja izvedba priključka, v mesecu juniju je predvidena ureditev levo zavijalnega pasu iz smeri Prevalje, prav tako je na tem mestu predviden priključek na tretjo razvojno os, zato je rekonstrukcija tega križišča predmet DPN in jo bo v prihodnosti izvedel DARS. Izvzet pa je bil tudi del kanalizacijskega omrežja (150m iz obrtne cone GOK) iz območja urejanja 7.

Z inkubatorjem bo opravljala Regionalna razvojna agencija, tako kot je to že v praksi za celotno Koroško regijo. Pravila poslovanja, kot je cena najema … pa določi občinski svet občine.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila