Na Prevaljah letos močni investicijski načrti

Za Občino Prevalje bo letošnje leto, če bo uspešna na razpisih, investicijsko zelo močno. Proračun predvideva za 13,8 milijona evrov odhodkov, od tega več kot 65 odstotkov za naložbe. Največje bodo v cestno in komunalno infrastrukturo, med zanimivejše pa spada načrt ureditve Parka jezero, kjer bi svoje mesto lahko dobil tudi Muzej bralne značke.
prevalje

Med največje letošnje projekte Občine Prevalje spada dokončanje gradnje kanalizacije in čistile naprave, ki je že v teku, skupno pa je ta naložba vredna 5,1 milijona evrov. Njen zaključek je predvideni v jeseni, bodo pa deloma ta projekt skušali izvesti v povezavi s celovito obnovo ceste skozi Prevalje.

Celotna vrednost projekta obnove ceste skozi mesto je prek pet milijonov evrov, nosilec pa je direkcija za infrastrukturo. Občina pri projektu sodeluje kot soinvestitor v višini približno 1,5 milijona evrov. Skupno projekt zajema rekonstrukcijo ceste od krožišča pri trgovini Spar do bencinske črpalke Petrol, izgradnjo hodnika za pešce na obeh straneh in ureditev kolesarske poti.

Dela bi se lahko začela konec maja, je pa že zdaj znano, da bo zaradi tega zelo oviran promet, saj gre skozi Prevalje dnevno 16.000 vozil proti Ravnam in Mežici, je za STA povedal prevaljski župan Matic Tasič.

Med večjimi za letos načrtovanimi projekti na Prevaljah je začetek izgradnje Parka jezero, ki ga načrtujejo na zemljišču v lasti Cerkve med šolo in domom starejših. V parku načrtujejo plezalni center z notranjo in zunanjo plezalno steno, prav tako bodo v park umestili druge elemente sodobnega parka, ki bo tako namenjen vsem generacijam. V parku med drugim načrtujejo še Muzej bralne značke, ki je svojo pot med bralce začela prav na Prevaljah, in planetarij.

Ocenjena vrednost celotnega projekta ureditve Parka jezero je okoli 5,7 milijona evrov, od tega ima občina že zagotovljenih 2,5 milijona evrov lastnih sredstev. Od tega večji del predstavlja namenska donacija posameznika, ki po Tasičevih besedah izvira s Prevalj in je prav za ta projekt namenil dva milijona evrov.

Ostalo bo občina skušala dobiti na razpisu države za pridobitev sredstev iz instrumenta za okrevanje po koronski krizi. Tasič gradbeno dovoljenje za projekt pričakuje v kratkem, gradnja oz. ureditev parka pa bi po načrtih trajala dve leti.

Za pridobitev sredstev iz omenjenega instrumenta bo prevaljska občina kandidirala tudi s projektom uravnoteženja vodovodnega sistema na Prevaljah in ureditve še manjkajoče ustrezne oskrbe s pitno vodo na območju Leš, Šentanela in Brinjeve gore.

Med večje letošnje naložbe v občini spada tudi sanacija plazov, ki izvirajo iz poplav v letih 2019 in 2020, skupaj z obnovo cestišč.

K temu, da bodo lahko na Prevaljah letos izvedli kakšno naložbo več, kot bi jo sicer, je prispeval tudi lanski nepričakovan davčni priliv iz naslova loterijskega dobitka, ki ga je prejel občan Prevalj. V začetku oktobra je namreč občina na račun prejela kar 607.000 evrov.

Del teh sredstev bodo po županovih besedah letos namenili za povečanje financiranja dejavnosti kulture in športa, del gre za sanacijo elektro in vodovodne instalacije v starem delu osnovne šole, del za pridobivanje dokumentacije za nove projekte, del pa za izgradnjo že omenjene kolesarske poti in pločnikov ob glavni cesti skozi mesto.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.