MO Slovenj Gradec je danes objavila javno naročilo za projekt “Športno kulturno središče Pameče”

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del za projekt »Športno kulturno središče Pameče«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti do 20. februarja 2023 do 10.00 ure, v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu

Ogled objektov in zemljišč oz. stanja na terenu in stanja sosednjih objektov je možen do 15. februarja 2023 do 10.00 ure, po predhodni najavi na elektronskem naslovu: tomaz.prasnic@slovenjgradec.si. 

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba. Več informacij najdete TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec