Mestna občina Slovenj Gradec pridobila sredstva za sofinanciranje novih neprofitnih stanovanj

Mestna občina Slovenj Gradec je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva Republike Slovenije za okolje in prostor s področja stanovanjske politike, ki ga je ministrstvo objavilo 15. aprila 2022, rok za prijave na razpis pa se je iztekel konec maja.

Na razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost je prispelo 44 vlog za sofinanciranje projektov. Izbrani projekti, med katerimi je tudi projekt Mestne občine Slovenj Gradec, bodo s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost sofinancirani v višini 50 % upravičenih stroškov.

Mestna občina Slovenj Gradec se je na razpis prijavila s projektom »Neprofitna stanovanja Podgorje«, v okviru katerega bo s prenovo in rekonstrukcijo stare podgorske šole pridobila sedem novih neprofitnih stanovanj. Investicija je ocenjena na 1.185.111,05 evra, sofinanciranje ministrstva pa znaša 537.405,73 evra.

Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor želi z razpisom in sofinanciranjem projektov spodbuditi gradnjo javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije ter tako državljankam in državljanom omogočiti več lažje dostopnih primernih stanovanj. Kot povsod po Sloveniji, je tudi v Slovenj Gradcu potreb po varnem in trajnem najemu stanovanj vedno več. V Mestni občini Slovenj Gradec je trenutno na prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj uvrščenih približno 100 prosilcev.

Besedilo: Barbara Pur, urad župana MO Slovenj Gradec