Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji tudi Korošec Stanislav Pečoler

Zavod za gozdove Slovenije je tudi ob koncu leta 2020 izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Priznanje prejme po en posameznik iz vsake od 14 območnih enot zavoda, ki med drugim izkaže zgledno gospodarjenje z gozdom, tesno življenjsko povezanost z njim, spoštovanje večnamenske vloge gozdov in prizadevanja za varno delo v gozdu.
Celje_2__FitWzk4MCw5ODAsImIyMTRlMTFlZTciXQ
Skrbni .lastnik gozda iz Celja pri delu | Avtor Zavod za gozdove Slovenije

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2020 potekal že dvaindvajsetič, je zaradi epidemije covid-19 potekal v prilagojeni obliki. Ker tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda ni bilo mogoče organizirati, so se na ZGS najbolj skrbnim lastnikom gozda pred novim letom zahvalili pisno, objavili pa so tudi posebno tematsko e-publikacijo, v kateri so predstavili razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo za gozd. Zgodbam izbranih lastnikov gozdov boste lahko sledili tudi na Facebook straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Zavoda za gozdove Slovenije.

V območni enoti Tolmin je najbolj skrben lastnik postal Branko Jurjavčič, v blejski območni enoti Mojca Dijak Grmek, v kranjski Branko Kavčič, ljubljanski Jožef Eniko, postojnski Marjan Premrl, kočevski Jože Poje, novomeški Jože Štricelj, brežiški Avgust Pungartnik, celjski Darko Uratnik, nazarski Primož Gornik, slovenjgraški Stanislav Pečoler “Jesenk” iz Pameč pri SLovenj Gradcu, mariborski Joško Koren, murskosoboški sorodniki po pokojni grofici Zichy oz. skrbnik Janez Kolenko, v sežanski pa Agrarna skupnost Škoflje – Zavrhek.

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je ob razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozda poudaril pomen dobrega sodelovanja med javno gozdarsko službo in lastniki gozda: »Tako kot je gozd naravni ekosistem, ki ga ljudje s svojimi ukrepi in načrti prilagajamo in usmerjamo, smo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije na prvem mestu strokovnjaki in ljudje, šele na drugem pa uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne odločbe. Pri našem delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo pogoje za sodelovanje v dobro narave in ljudi, tako lastnikov gozdov kot širše družbe.«

Tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je poudaril, da je sodelovanje tisto, ki zagotavlja uspešno trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi.

“Pri tem velja na prvem mestu izpostaviti usklajeno delovanje lastnikov gozdov, javnih služb in ostalih členov gozdno-lesne verige. Le s takim pristopom bomo uspešno gospodarili in še naprej omejevali gospodarsko škodo zaradi vse pogostejših naravnih ujm ter kar najhitreje obnavljali prizadete gozdove,” je dodal.

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so še sporočili, da bo tudi sicer gozdarsko leto 2021 potekalo v duhu sodelovanja, zlasti pri pripravi območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki bodo opredelili gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v prihodnjih desetih letih. Prav tako je v procesu nastajanja nov Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027, ki na področju gozdno-lesne verige predvideva nadaljevanje in nadgradnjo obstoječih ukrepov ter predvideva naložbe v podporo gozdno lesni verigi, razvoj gozdnega drevesničarstva, naložbe v protipožarno infrastrukturo, urejanje hudourniških območij, biomeliorativne ukrepe v gozdnem okolju idr. MKGP in ZGS vabita vse zainteresirane k sodelovanju v procesih sprejemanja omenjenih načrtov, ki potekajo v okviru Gozdnega dialoga.

Vir: www.gov.si, STA

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.