Med arheološkimi raziskavami v Starem trgu odkrili več poznosrednjeveških ter večjo rimsko jamo

Konec maja letos so v Starem trgu pri Slovenj Gradcu potekale arheološke raziskave, ki jih je izvedel Koroški pokrajinski muzej.

Kot je zapisala arheologinja in muzejska svetnica Saša Djura Jelenko je bil namen raziskav dokumentirati stopnjo poškodovanja na župnijski njivi. “Med izkopavanji smo odkrili več poznosrednjeveških ter večjo rimsko jamo. Odkrite najdbe (kamnit brus, odlomki lončenine) smo datirali v obdobje 1. do sredine 2. stoletja po Kr. Odkrita amfora tipa Dressel 6B je bila namenjena za shranjevanje in transport istrskega olja in je najpogosteje najdena amfora na naših zgodjecesarskih najdiščih,” je pojasnila Saša Djura Jelenko in dodala: “V neposredni bližini je notar dr. Hans Winkler leta 1911 odkril ostanke najmanj štirih objektov, kot del rimske naselbine Kolaciona.”

VIR: KPM

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije