Lastniki gozdov lahko od danes zaprosijo za nadomestilo izpada dohodka

Lastniki gozdov, ki so zaradi epidemije covida-19 aprila in maja utrpeli najmanj 20-odstotni izpad dohodka, lahko za nadomestilo zaprosijo do 15. julija. Po izračunih Gozdarskega inštituta Slovenije je izpad dohodkov maja dosegel 29 odstotkov, potem ko je v drugi polovici marca znašal 14 odstotkov, aprila pa 35 odstotkov.

Izpad dohodka v času epidemije covida-19 je inštitut po pojasnilih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izračunal na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje v času epidemije. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi, so dodali.

Do finančnega nadomestila za izpad dohodka so, kot so zapisali na ministrstvu, upravičeni lastniki gozdov, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju najmanj v višini 20 odstotkov. Lastniki gozdov so tako upravičeni do nadomestila za april in maj.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za maj oziroma skupen zahtevek za april in maj (v kolikor upravičenec še ni vložil zahtevka za mesec april) lahko upravičenci vložijo od 1. do 15. julija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja priporočeno po pošti ali na elektronski poštni predal agencije s skeniranim podpisom.