Koroški filatelisti obeležili 100 let Narodnega obrambnega tabora v Šentjanžu

Koroško filatelistično društvo je pripravilo novo filatelistično izdajo v sodelovanjem z občino Dravograd, Javnim zavodom Dravit in Osnovno šolo Šentjanž pri Dravogradu, kjer bo postavljena tudi filatelistična razstava “100 let Narodnega obrambnega tabora”.

 Narodno obrambni tabor je potekal v Šentjanžu pri Dravogradu pred 100 leti, natančneje 7. aprila 1918. V maju leta 1917 se je na Dunaju sestal državni svet na katerem je bil 29. maja ustanovljen Jugoslovanski klub. Na ustanovno seji pa so podpisali majniško deklaracijo v kateri je bila zahtevana združitev jugoslovanskih pokrajin v enoto znotraj habsburške monarhije. Sama deklaracija ni bila podprta s strani nemške strani. V podporo same deklaracije so se na našem ozemlju pričeli organizirati posamezni zbori, shodi oz. t.i. tabori med katerimi je bil med zadnjimi tudi v Šentjanžu 7. aprila leta 1918. Na tem taboru se je zbralo preko 2000 ljudi, osrednji govornik pa je bil dr. Anton Korošec. Ob veliki priljubljenosti teh taborov pa so se oblasti na Dunaju zaščitile s sprejetjem posebnega zakona, ki je takšen tabore prepovedal v prihodnje. 

Tokratna filatelistična izdaja zajema priložnostni poštni žig in dotisk na kuverti, znamka v sklopu celostne podobe filatelistične izdaje pa je uporabljena priložnostna poštna znamka pošte Slovenije, izdana lani v spomin na 100 letnico Majniške deklaracije, ki je bila sprejeta v letu 1917. Na znamki  sta upodobljena dr. Janez Evangelist Krek in dr. Anton Korošec. Kot zanimivost dodajamo še to, da je bil osrednji govornik na Narodnem obrambnem taboru v Šentjanžu pri Dravogradu sam dr. Anton Korošec.

Priložnostni poštni žig bo v uporabi na pošti 2373 Šentjanž pri Dravogradu vse od sobote, 7. aprila 2018, naprej, za odtis bo na razpolago še dva tedna.

Priložnostna filatelistična razstava pa bo postavljena v prostorih osnovne šole v Šentjanžu pri Dravogradu.

2373_Tabor_final

Dogodki

Prosta delovna mesta