Koroška tudi danes beleži en nov primer okužbe s COVID – 19

Po podatkih NIJZ je bilo do 20. 4. 2020 do 24. ure opravljenih 42.976 testiranj1, od tega je bilo 1355 pozitivnih testov. 

Po epidemioloških podatkih, ki jih je NIJZ prejeli do sedaj, gre za 1344 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, štiri osebe pa so testiranje opravile v tujini.

Na Koroškem imamo po zadnjih podatkih 49 potrjenih okužb z novim koronavirusom. Nova okužba je bila zabeležena na območju občine Slovenj Gradec.

V spodnji tabeli je prikazano skupno število primerov ter število novih primerov in razporeditev po spolu.

Skupno število pozitivnih primerov in število novih primerov v preteklem dnevu po spolu

 moškiženskeskupaj
Skupno število pozitivnih primerov5977471344
Novi primeri v preteklem dnevu459
VIR: NIJZ

Med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci2 je okužba COVID-19 potrjena pri 281 osebah. V domovih starejših občanov (DSO) je okužba COVID-19 potrjena pri 412 osebah, od tega je 289 oskrbovancev.

Opomba: Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja. Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.

V Sloveniji smo prvi primer okužbe potrdili 4. 3. 2020. V nadaljevanju so prikazani epidemiološki podatki o spremljanju okužb COVID-19 v Sloveniji.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statistični regiji bivanja do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 v posamezni občini do vključno 20. 4. 2020

ObčinaNovi primeri v preteklem dnevuSkupno št. primerov v zadnjih 14 dnevihSkupno št. primerov
Črna na Koroškem014
Dravograd007
Mežica001
Podvelka001
Prevalje005
Radlje ob Dravi001
Ravne na Koroškem009
Ribnica na Pohorju012
Slovenj Gradec1719
SKUPAJ1949
VIR: NIJZ

Do vključno 20. 4. 2020 je umrlo 71 oseb. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po občinah bivanja ter po starostnih skupinah in spolu.

Število umrlih po občinah bivanja3 do vključno 20. 4. 2020

 Število umrlih4
Brezovica2
Celje1
Domžale2
Horjul3
Jesenice1
Kranj1
Ljubljana4
Ljutomer9
Maribor1
Metlika14
Naklo1
Piran/Pirano1
Ribnica na Pohorju1
Škofljica1
Šmarje pri Jelšah28
Žirovnica1
Skupaj71
VIR: NIJZ

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 20. 4. 2020

VIR: NIJZ

1 Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo imunologijo Ljubljana.

2 Ne glede na to, kje so se okužili.

3 Vključene so občine s primerom smrti.

4 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne. 

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije