Korošci za okrepitev in ohranitev izpitnega centra v Slovenj Gradcu. Slovenjgraška občina išče tudi primerno lokacijo za poligon

Koroški župani so se danes zavzeli za ohranitev, predvsem pa najprej kadrovsko okrepitev izpitnega centra v Slovenj Gradcu, da bodo lahko kandidati s Koroške tam opravljali vse izpite za vožnjo motornih vozil. Medtem slovenjgraška občina išče primerno lokacijo za poligon, ki je potreben za ohranitev izpitnega centra.

Izpitni center Slovenj Gradec se že nekaj časa srečuje s kadrovsko podhranjenostjo in pred leti je že izgubil pristojnost za opravljanje vozniških izpitov za kategorije A, C in D, zaradi česar morajo prebivalci Koroške vozniške izpite za te kategorije vozil opravljati v Velenju ali Mariboru.

Kadrovski primanjkljaj se odraža tudi v zadnjem letu, ko so prijavljeni kandidati za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, to je za osebna vozila, primorani čakati 45 dni, kar je nedopustno, je v pobudi, ki so jo na današnji seji Sveta koroške regije podprli tudi drugi koroški župani, zapisal župan Občine Vuzenica in državni svetnik Franjo Golob.

S tem se koroške kandidate za voznika po Golobovih besedah postavlja v neenak položaj s kandidati za voznika z drugih območij Slovenije, ki pridejo na vrsto za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita v dveh do treh tednih.

Golob je kot državni svetnik pobudo naslovil na ministrstvo za infrastrukturo in na agencijo za varnost prometa. V njej se je zavzel za to, da se izpitnemu centru Slovenj Gradec ponovno zagotovi možnost opravljanja vozniških izpitov vseh kategorij motornih vozil ter da pristojni zagotovijo dovolj kadra, ki bo kandidatom za voznike z območja Koroške omogočil nemoteno opravljanje vozniških izpitov.

V zvezi z delovanjem slovenjgraškega izpitnega centra pa je podžupan Mestne občine Slovenj Gradec Peter Pungartnik danes povedal še, da v občini intenzivno iščejo lokacijo, kjer bi uredili ustrezen poligon za izpitni center, saj trenutno v regiji ni ustreznega poligona.

Svet koroške regije je danes na seji v dvorcu Bukovje obravnaval še več drugih tem. Tako svet regije in pred tem tudi Razvojni svet regije sta potrdila osnutek novega regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027, ki ga Regionalna razvojna agencija za Koroško po besedah direktorice Karmen Sonjak konec tedna pošilja na gospodarsko ministrstvo.

Glede uresničevanja projektov iz dogovora za razvoj regije, ki se navezuje na iztekajoči se regionalni razvojni program, pa je Sonjakova povedala, da je dogovor skoraj 95-odstotno uresničen in da potekajo pogovori samo še za en projekt s področja kanalizacije v Občini Vuzenica. Obeta se, ta bo dogovor za razvoj regije 100-odstotno uresničen.

Svet koroške regije se je danes seznanil tudi z informacijami glede nedavnega zaprtja poslovalnice NLB na Muti. Kot že predhodno župan Občine Mute Mirko Vošner tudi ostali koroški župani zapiranju poslovalnic te banke nasprotujejo, ob tem pa od NLB zahtevajo konkretne informacije o tem, kakšni so kriteriji za zapiranje poslovalnic.

Poslovalnica na Muti je namreč že četrta poslovalnica na Koroškem, ki jo je NLB zaprla od aprila 2014. Od takrat je zaprla poslovalnice v Vuzenici, Črni na Koroškem in Mislinji, poslovalnica na Muti je vrata zaprla 1. oktobra letos.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije