“Kolesarski” sobotni vlak med Pliberkom in Mariborom bo vozil tudi to poletje

Slovenske železnice v poletnem času na Koroškem vpeljujejo dodatne vlake med Mariborom in Pliberkom. Gre za nadaljevanje lani začetega vzorčnega primera čezmejnega povezovanja, sodelovanja med Slovenskimi železnicami in ÖBB (Avstrijske železnice) in lokalnimi skupnostmi z obeh strani meje, ki ga usmerja in vodi RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroška regijo ob podpori Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije. Čezmejni sobotni vlak v poletni sezoni lahko pripomore k spodbujanju bolj trajnostnih načinov
mobilnosti v turistično privlačni čezmejni regiji. Tu se med drugim nahajata mednarodna Dravska kolesarska pot in čezmejni Geopark Karavanke, ki je vključen v svetovno mrežo geoparkov pod zaščito Unesca. Med 23. 6. in 1. 9. 2018 bosta ob sobotah dva vlaka dnevno peljala med Mariborom in Pliberkom ter dva vlaka dnevno med Pliberkom in Mariborom.

V soboto, 30. junija 2018, je na železniški postaji v Pliberku potekala novinarska konferenca ob pričetku voženj sobotnih poletnih vlakov na koroški progi med Mariborom in Pliberkom ter nazaj. Johan Rigelnik, predstavnik mestne občine Pliberk, je poudaril velik pomen dobrega javnega potniškega prometa na avstrijskem Koroškem za občino Pliberk. Čezmejna železniška povezava dodatno utrjuje vlogo Pliberka kot prometnega vozlišča. Dr. Matic Tasič, župan Občine Prevalje, je izpostavil, da so slovenske in avstrijske lokalne skupnosti na čezmejnem območju meje že davno presegle in pomembnost čezmejne železniške povezave sploh ni več vprašanje. Sodelovanje v združenju Geoparku Karavanke je letos omogočilo pridobitev dveh večjih projektov v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija skupaj vrednih več kot 5 milijonov €.

FOTO: Nika Hölcl Praper

Pričakujemo, da bo majhna rastlina pričela rasti,” je dejal Reinhard Wallner, vodja ÖBB (Avstrijske železnice) za potniški promet na avstrijskem Koroškem in dodal, da so sobotni vlaki šele začetek. Po letu 2020 lahko pričakujemo dnevno do 11 vlakov z modernimi garniturami med Pliberkom in Dravogradom. Model za nadaljnje sodelovanje Avstrije in Slovenije je uspešna čezmejna povezava Mictora med Beljakom in Vidmom, pri čemer na koroški progi vidi vsaj takšen potencial – ne le za potrebe turizma, tudi za dnevno mobilnost.

FOTO: Nika Hölcl Praper

Slovenske železnice smo z dodatnimi vlaki z zadostnimi kolesarskimi kapacitetami dokazali, da znamo prisluhniti tudi trenutnim potrebam regij, ki v turističnih proizvodih – v tem primeru kolesarstvu – vidijo priložnost za svoj razvoj. Slovenske železnice vztrajno delamo in se trudimo zagotavljati udobno, varno in sodobno potovanje vsem našim potnikom. Dodatna kolesarska sobotna vlaka, zaradi katerih smo danes tukaj, sta le majhen delček v našem omrežju, a zaradi svoje vloge v regiji toliko bolj pomemben, ” je zaključil Miloš Rovšnik, namestnik direktorja Slovenskih železnic – Potniški promet.

FOTO: Nika Hölcl Praper

Peter Wrolich, Kärnten Werbung, projektni vodja za področje kolesarjenja, je izpostavil, da so Avstrijske železnice eden glavnih partnerjev razvoja kolesarskega turizma na avstrijskem Koroškem, pri katerem ima poseben pomen Dravska kolesarska pot. Obstoječa trasa Dravske kolesarske poti v Sloveniji je bila pred letošnjo kolesarsko sezono na novo označena. V naslednjih nekaj letih pa se obeta izgradnja 30 kilometrov povsem novih kolesarskih povezav, s katerimi se bo stanje infrastrukture v Sloveniji postavilo ob bok avstrijskemu, je dodal
Uroš Rozman, projektni vodja Dravske kolesarske poti pri RRA Koroška. Jakob Strauß, župan Žitare vasi in deželni poslanec v Celovcu, je izpostavil pomen reke Drave in povezovanja ob njej v preteklosti in nujnosti povezovanja danes – tudi za boljši gospodarski razvoj. Angelika Kuss-Bergner, poslanka v avstrijskem parlamentu na Dunaju, je povedala, da se je pozornost varovanja meja Avstrije iz notranjih prestavila na zunanje meje Evropske unije ter izpostavila, da je Avstrija pred kratkim investirala okoli 3 milijone € v izboljšanje čezmejnih železniških povezav s Slovenijo.

FOTO: Nika Hölcl Praper

Mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo, Vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko, je povedal, da je Slovenija na poti k boljšemu in bolj trajnostnemu javnemu potniškemu prometu, tudi na Koroškem. V prihodnjih letih bo v dopolnitev državnega kolesarskega omrežja v skupni dolžiti približno 1.000 km investirala okoli 300 milijonov evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna in sredstev proračunov lokalnih skupnosti. V letu 2018 se pričakuje dokončna uvedba enotne vozovnice za javni potniški promet.

 

Dogodki

Več iz istega kraja