Kiparska dela v Slovenj Gradcu opremljena s QR kodami

Koroška galerija likovnih umetnosti je v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec izbrana kiparska dela, ki bogatijo slovenjgraški javni prostor, opremila s QR kodami, ki uporabnika popeljejo do predstavitve avtorjev in njihovih del.

Slovenj Gradec je odslej za radovedne raziskovalce mesta in ljubitelje umetnosti še zanimivejši, saj bodo lahko ob sprehodu po njegovih cestah, ulicah, trgih in parkih zdaj ne le občudovali, ampak tudi pobliže spoznavali kiparska dela, postavljena na prostem. 

Koroška galerija likovnih umetnosti, ki v svojih razstavnih in depojskih prostorih hrani res bogato umetniško zbirko, je zdaj pripravila tudi njeno spletno predstavitev. Na spletu predstavljena dela so razdeljena glede na umetniško zvrst, ob posameznih zvrsteh pa so izpostavljeni tudi posebni sklopi del in avtorji, katerih dela so v zbirki najštevilčnejše zastopana ali pa imajo zanjo posebno vrednost. Vsak sklop je opremljen s kratkim opisom, fotografijami, predstavitvijo avtorja in s kratkimi razlagami umetniških del, ki so jih v večini pripravili kustosi Koroške galerije likovnih umetnosti.

Četudi Koroška galerija likovnih umetnosti ni neposredni skrbnik na prostem postavljenih likovnih del, v svojih evidencah hrani tudi podatke o njih. Tako lahko s pomočjo spletne zbirke in QR kod, nameščenih ob likovna dela na prostem, ki nas pripeljejo do nje, dostopamo tudi do podatkov o kiparskih delih, postavljenih v mestnem jedru Slovenj Gradca in njegovi bližnji okolici. Poleg javnih spominskih obeležij in zaokrožene zbirke kiparskih del v Parku miru na Štibuhu, so v Slovenj Gradcu na prostem na ogled tudi dela Mirsada Begića in Mirka Bratuše ter drugih priznanih umetnikov. Eno od slovenjgraških krožišč je opremljeno s skulpturo Darka Golije, drugo z delom Karla Vouka. Ob Kulturnem domu Slovenj Gradec stoji skulptura Hermanna Walente, skulptura Pina Poggija ob severni vpadnici v mesto pa je že desetletja prava slovenjgraška znamenitost. Poleg navedenih del na prostem lahko v več slovenjgraških javnih prostorih (med drugim na primer v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec) vidimo tudi dela Karla Pečka, akademskega slikarja iz Slovenj Gradca, širši javnosti znanega predvsem po prepoznavnih upodobitvah Uršlje gore. Pečkova dela s QR kodami še niso opremljena, prav tako QR koda ni nameščena ob obeležje, posvečeno Hermanu Potočniku Noordungu, postavljeno v krožišču na slovenjgraški obvoznici, saj ob njem že stoji pojasnjevalna tabla z informacijami o skulpturi in njenem avtorju Darku Goliji.

Predstavitve umetnikov in njihovih del, do katerih lahko obiskovalci Slovenj Gradca s pametnimi telefoni in tablicami dostopajo preko QR kod, so na spletni strani Koroške galerije likovnih umetnosti (https://www.glu-sg.si/zbirka/o-zbirki/) objavljene v slovenskem in angleškem jeziku. Ob podrobnostih o posameznem kiparskem delu so na spletu objavljene tudi njegove fotografije.

Prijazno povabljeni na kulturno raziskovanje Slovenj Gradca ter k ogledu spletne zbirke in razstav Koroške galerije likovnih umetnosti!

Besedilo: Barbara Pur, Urad župana