K izdelavi strategije razvoja in trženja turizma je pristopila tudi občina Ravne na Koroškem

S pripravo krovnega strateškega dokumenta želi občina oblikovati jasno vizijo ter skupaj z vsemi deležniki na tem področju sooblikovati dokument, ki bo kompas turističnega razvoja destinacije do leta 2030.

Priprava strateškega dokumenta je v začetni fazi, oblikovan dokument pa bo zaključen predvidoma  do konca leta 2022. Začrtane smernice in razvojne usmeritve bodo daljnosežne, s pogledom do konca aktualnega desetletja oziroma do leta 2030.

Nosilec projekta je občina Ravne, ki bo pri snovanju vsebine dokumenta aktivno sodelovala s predstavniki Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) in turističnimi ponudniki. V proces priprave strategije bo povabljena širša lokalna skupnost in ključni deležniki, med drugim ponudniki, lokalna društva, posamezniki in druge organizacije.  

V naslednjih mesecih je predvidena vrsta aktivnosti, kot so delavnice, intervjuji, tematska srečanja s ponudniki in drugimi ključnimi deležniki s področja turizma ter izvedba spletne ankete za lokalno prebivalstvo in lokalne turistične ponudnike. Tako občina kot izvajalci že sedaj vabijo k udeležbi in aktivni vlogi stroke, turističnega gospodarstva, civilnega sektorja in lokalnega prebivalstva.

Jasni strateški cilji in oblikovani ukrepi bodo predstavljali podlago za spremljanje skupnega napredka turizma v tem okolju ter bodo predpogoj za bolj fokusirano upravljanje tega področja. Izbran izvajalec za izvedbo strateškega dokumenta je podjetje LANARA Consulting d.o.o., ki bo v naslednjih mesecih s pomočjo analiz, obiska na terenu ter predvsem strokovnega svetovalnega dela v sodelovanju s ključnimi deležniki oblikoval končni dokument

Občina Ravne kot nosilec projekta želi, da postane končni izdelek plod sodelovanja in skupnih prizadevanj vseh, ki delujejo in si želijo bolj aktivne vloge na področju turizma.

Vir: spletna stran občine Ravne na Koroškem

Dogodki