Javna razgrnitev dokumentacije za vetrnice na Ojstrici podaljšana

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na pobudo Občine Dravograd še do 17. marca podaljšalo javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica. "Pripombe in predlogi zainteresirane javnosti še prihajajo," so za STA pojasnili na ministrstvu. Del občanov postavitvi vetrnic nasprotuje.

Dravske elektrarne Maribor (DEM) na Košenjaku načrtujejo umestitev treh vetrnic. Njihovo umestitev družba iz skupine HSE načrtuje na območju, velikem približno 17 hektarjev, ki se razteza na slemenu med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka.

V DEM so leta 2021 naložbo ocenili na 13 milijonov evrov, prav tako naj bi po njihovi oceni vetrna elektrarna predvidoma proizvedla okoli 28.000 megavatnih ur električne energije na leto, kar po podatkih iz povzetka okoljskega poročila zadošča porabi skoraj 7000 gospodinjstev.

V okviru javne razgrnitve, katere zaključek je bil sprva predviden 17. februarja, lahko lokalna skupnost, občani in drugi zainteresirani podajo svoja mnenja. Nekateri so jih izrazili tudi na javni razpravi 26. januarja v Dravogradu, na kateri je sodelovalo okoli 70 občanov. Tiste, ki živijo v bližini predvidenih treh vetrnic, predvsem skrbijo hrup in vpliv na njihovo zdravje ter varovanje vodnih virov, je pokazala javna razprava.

Sicer pa je v nadaljnjem postopku priprave državnega prostorskega načrta predvideno, da pristojni zavzamejo stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dokumentacije, sledijo še mnenja nosilcev urejanja prostora. Uredba o državnem prostorskem načrtu bi po nekaterih napovedih lahko bila sprejeta sredi leta 2024.

Dogodki