Potekala je 5. seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Na 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec so svetniki in svetnice sprejeli osnutek odloka o splošnem redu. Med drugim so se seznanili z dvema novima turističnima produktoma, ki bosta bogatila naše mesto, z večjimi energetskimi sanacijami v letošnjem letu, prejemniki Železnikarjevih odličij, soglasje pa so podali tudi staro novi direktorici Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec.

Mestni svetniki in svetnice so sprejeli osnutek odloka o splošnem redu. Gre za novelacijo veljavnega odloka iz leta 2016, do katere prihaja zaradi potreb na terenu (inšpekcijske službe) in pripomb občanov na odlok. V osnutku novega odloka so upoštevane tudi zakonodajen spremembe na tem področju.

Mestni trip – krožna mestna doživljajska pot

V nadaljevanju so sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta Mestni trip – krožna mestna doživljajska pot, s katerim se bo Mestna občina Slovenj Gradec potegovala za pridobitev sredstev preko Javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. 

Namen projekta je zasnova mestne krožne tematske poti, ki bo združevala  izobraževalno, gastronomsko in rekreativno tematiko z namenom zadrževanja turista (kolesarja, vodenih tujih skupin ali individualnega gosta) v mestnem jedru. Projekt, s katerim želi Slovenj Gradec nadgraditi turistično ponudbo, bo zasnovan krožno in bo nagovoril vse obiskovalce, ki prihajajo iz različnih smeri v mesto. Preko vzpostavljenih vodenih točk, bo spoznal kulturne znamenitosti mestnega jedra, pridobil informacije, kje v mestnem jedru se lahko okrepča, kdaj so odprte in kje se nahajajo znamenitosti vredne ogleda in pridobil turistične informacije širšega območja Slovenj Gradca. Da bo informiranje lažje, zanimivejše in ne odvisno od človeškega faktorja in dodatnih zaposlitev, bo tematska pot in doživetja digitalno podprta.

V okviru projekta bosta razvita dva nova turistična produkta, ki bosta organizirane skupaj z domačini. Začetni v mesecu marcu z dogodkom »Kruh in vino« ob spomladanskem solsticiju in »Opojnost žganja«, ki bo v času zimskega solsticija. V vmesenem obdobju se bodo lokalnem prebivalstvu predstavile vsako tretjo soboto v mesecu kolektivne blagovne znamke Slovenije (Dobrote Dolenjske, Naše najboljše, Okusiti Laško, Bled Local selection, Bohinjsko, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Sevnica premium …) S tem se bo popestrila ponudba v mestu, ki bo pripomogla k oživitvi mestnega jedra.

V letošnjem letu pridobiva destinacija nov in izjemno zanimiv odsek kolesarske poti. Zaradi raznolikosti terena, mostovi in tuneli ter naravno dediščino krajne, jo poznavalci kolesarskih poti in strokovnjaki s področja kolesarstva, že zdaj uvrščajo med bolj atraktivne in zanimive kolesarske poti v EU. Vzporedno z odprtjem kolesarske poti skozi Hudo luknjo bo v prihodnje v občino prihajalo večje število dnevnih obiskovalcev, prav tako pa je to priložnost za povečanje števila nočitev v okolici mestnega jedra.

Za vse kolesarje, ki bodo na poti med Mislinjo in Dravogradom, bom z vmesno točko na lokaciji Aqualatio pripravili program vodenega ali individualnega obiska mesta, s kolesom ali peš. Informativni točki bosta na bazenu kot začetna/končna točka in vmesna točka ali pa začetna točka za vse, ki prihajajo iz smeri Dravograda pa na TIC-u.

Investicija, v vrednosti 315.003,49 evrov, se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in prejetega pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in bo izvedena do aprila 2025.

Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument, ki lokalno skupnost in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskih prenovah stavb, nizko energetskih in pasivnih gradnjah, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, višanju energetskih učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. LEK Mestne občine Slovenj Gradec je bil sprejet 21. decembra 2020.

Letno poročilo zajema aktivnosti s področja učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije ter oskrbe z energijo za leto 2022 in načrt aktivnosti za leto 2023. Med najpomembnejšimi aktivnostmi na tem področju izpostavljamo: izgradnjo letno-zimskega bazena (steklena fasada), izgradnjo kolesarskega omrežja v okviru trajnostne mobilnosti, prenovo kotlovnice v počitniškem domu v Fiesi. V sklopu ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru smo obnovili toplovodno in plinovodno omrežje, fekalno kanalizacijo ter uredili površine, namenjene pešcem in kolesarjem ter poskrbeli za novo, energetsko učinkovito javno razsvetljavo. Veliki energetski prihranki se obetajo po obnovi in izgradnji kanalizacijskega ter vodovodnega omrežja na Legnu, na Brdih, v Mislinjski Dobravi in na Selah.

V letu 2023 bodo najpomembnejše energetske sanacije treh objektov (športna dvorana, zdravstveni dom, stavba na Gosposvetski ulici 4). Gradivo o tem najdete TUKAJ.

Skupni organ Koroške

Mestni svet se je seznanil tudi s poročilom o delu skupnega organa Koroške za leto 2022 s področja medobčinskega redarstva, medobčinskega inšpektorata in medobčinskega urada za izvajanje nalog občin:

več TUKAJ.

Nova stara direktorica knjižnice

Mestni svetniki in svetnice so podali tudi soglasje k imenovanju Drage Ropič za direktorico Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec še za eno mandatno obdobje.

Železnikarjeva priznanja

Seznanili so se tudi s prejemniki Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket v letu 2023. Železnikarjeve plakete bodo na slovesnosti, ki bo v četrtek, 23. 3. 2023 ob 18. uri v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu prejeli: Mičo Mičović, Ivan Praprotnik in Darko Žugelj. Železnikarjevo nagrado bo prejel Marko Šuler. Na slovesnosti bo najvišja priznanja s področja športa podelila tudi Športna zveza Slovenj Gradec, med drugim za najboljšo športnico in športnika lanskega leta.

Vir: MO Slovenj Gradec