CIVOZ nasprotuje vnaprej dogovorjenemu monitoringu zaradi neverodostojnosti

hops-3542602_960_720

Na slovenjgraških hmeljiščih naj bi pred dnevi izvedli monitoring zraka in tal v času škropljenja, ki naj bi pokazal, kolikšna je obremenjenost okolja s škropivi in kako to vpliva na kvaliteto življenja krajanov. Monitoring ni bil izpeljan v celoti, na odpoved izvajanja meritev pa so se ločeno odzvali župan Andrej Čas, predstavnica hmeljarjev Andreja Hace in predsednik CIVOZ Peter Metulj.

Župan se je v izjavi za javnost ogradil od odgovornosti za nastalo situacijo in poudaril, da je MO Slovenj Gradec naredila vse, kar se je od nje zahtevalo in pričakovalo.

Kot župan protestiram in obveščam javnost, da sem bil s strani vpletenih deležnikov, s katerimi je bilo dogovorjeno, da začnejo z monitoringom vplivov fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na okolje, obveščen, da monitoringa ne morejo izvesti. Navajajo, da se meritve ne morejo izvesti zaradi pomanjkanja časa in zaradi načina meritev. Od Inštituta za okolje in prostor sem zahteval pojasnila in razloge za takšno odločitev, saj smo v zadnjih mesecih podrobno definirali postopke v zvezi z monitoringom zraka, s čimer so se strinjali vsi vpleteni: Civilna iniciativa za varovanje okolja in zdravja (CIVOZ), hmeljarji, Inštitut za okolje in prostor (IOP) kot koordinator in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano kot izvajalec meritev.

Celotno županovo izjavo si lahko preberete na TEJ povezavi.

Podobno stališče so zavzeli tudi hmeljarji in izrazili domnevo, da CIVOZ ne želi monitoringa in da naj bi bile v ozadju dogajanja politično motivirane igrice pred lokalnimi volitvami:

“Kot je bilo rečeno, je CIVOZ odstopil od monitoringa zraka. Za takšen razplet pa ni kriv nihče drug kot oni sami,” je zapisala predstavnica hmeljarjev, Andreja Hace in dodala: “Hmeljarji smo prepričani, da smo naredili vse potrebno za izvedbo monitoringa. Tudi mi smo si ga
želeli, da bi bila stvar končno jasna, vendar ga žal nismo dočakali. Dogovori, občinski denar v vrednosti 19.000€, več kot polletne obljube CIVOZ-a o meritvah, na koncu pa so odstopili ravno pobudniki meritev. Pri vseh aktivnostih je bil to naš edini pogoj, da se v primeru jemanja vzorcev tal vzame tudi primerjalni vzorec iz njive koruze, vendar za enkrat na IOP od tega odstopajo. Prav tako pa se nam zdi absurdno dejstvo, da se lahko na takšen način dela z občinskim denarjem. Ta denar bi lahko občina porabila za kaj veliko bolj opredeljivega in nujnega, kot pa za igrice nekaterih, ki tik pred zdajci pogoltnejo svojo besedo. To je samo še en dokaz, da predstavniki CIVOZ-a v javnosti govorijo, da stroki zaupajo, ko pa »kamere ugasnejo« pa je zgodba žal drugačna.

Kot je še zapisala predstavnica hmeljarjev, naj bi kronološka razporeditev dejavnosti bila sledeča (citat iz sporočila za javnost):

 • V začetku leta je bil s strani občine zagotovljen denar za monitoring, s katerim smo se strinjale vse vpletene strani
 • 9.8.2018 je na občini potekal sestanek, kjer smo bili vsi hmeljarji, 2 predstavnika CIVOZ-a, direktorica Inštituta za okolje in prostor (IOP), ki je bila s strani CIVOZ-a določena za koordinacijo med hmeljarji in CIVOZ-om, 2 predstavnika Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (izvajalci monitoringa), predstavnik občine. Na sestanku smo se jasno dogovorili o opravljanju monitoringa, jasno je bilo s strani izvajalcev povedano, da je nenapovedan monitoring nemogoč, tako zaradi vremena, kot tudi zaradi opreme. Vse strani smo se strinjale z danimi predlogi.
 • 14.8.2018 je bilo z naše strani izvajalcem monitoringa poslan seznam 25 hmeljišč, ki se bodo letos še škropile do 31. Avgusta, prav tako smo istočasno javili tudi predvidene datume škropljenja.
 • 16.8.2018 je bilo z naše strani še enkrat tako na izvajalce monitoringa kot tudi na IOP pozvano, da naj se CIVOZ odloči in, da so še vedno možna  prilagajanja.
 • 16.8.2018 popoldan je bilo s strani izvajalca monitoringa sporočeno, da jim določena parcela ustreza zaradi neposredne bližine stanovanjskih objektov. Ta parcela JE USTREZALA tudi CIVOZ-u in dogovorjeno je bilo, da se bo 22.8.2018 izvajal monitoring. Iz naše strani je bil takrat poslan tudi seznam škropiv, ki se bodo uporabljala.
 • 17.8.2018 so bili s strani izvajalcev monitoringa ostalim vpletenim poslane:
 • točne parcele,
 • datum,
 • uporabljena škropiva,
 • način meritev,
 • število vzorcev

prav tako so bili vsi vpleteni pozvani, da potrdijo plan monitoringa.

 • 21.8.2018 popoldan, dan pred monitoringom, pa je bilo s strani IOP javljeno, da zaradi POMISLEKOV CIVOZA in pomanjkanja časa letos monitoringa zraka ne bo, vzorčili naj se bi samo vrtnine in tla.
 • 21.8.2018 je bilo s strani župana na IOP poslano vprašanje, zakaj točno se ne bo izvajal, ter kdo je za nastalo situacijo kriv. V odgovor je dobil naslednje trditve:
 • Hmelj se je začel obirati: na razpolago je bilo še 25 hmeljišč, ki so v Šmartnem in v Podgorju.
 • Izvajalec del je izjavil časovno stisko: glede na to, da je bil določen točen datum 22.8.2018 je jasno, da se bi monitoring lahko opravil.
 • Želja CIVOZa je, da je monitoring nenapovedan: Izvajalec monitoringa je že na prvem sestanku jasno povedal, da zaradi opreme NE MORE izvajati monitoringa brez točnega datuma in kraja.
 • monitoring zraka naj se prestavi na naslednje leto: v to ne pristanemo, saj želimo tako mi, kot tudi občani mestne občine Slovenj Gradec zadevo čim prej razjasniti in zaključiti.
 • 22.8.2018 je župan odgovoril, da za nastalo situacijo tako on kot tudi sodelavci na MO ne sprejemajo odgovornosti, saj je do problema prišlo zaradi slabega usklajevanja in nestrokovnosti tistih, ki jim je bila ta naloga zaupana.
 • 23.8.2018 pa je potekal med nami in IOP ustni dogovor, da lahko vzamejo vzorce zemlje iz naših hmeljišč, če se istočasno vzame tudi primerjalni vzorec iz njive koruze, saj se bo le tako videla razlika med hmeljišči in ostalimi njivami.

CIVOZ očitke zavrača, županovo izjavo pa ocenjujejo kot zavajajočo.

Do odpovedi monitoringa pa je po navedbah CIVOZ prišlo zaradi vnaprejšnjega dogovarjanja med izvajalcem monitoringa in konkretnim hmeljarjem, lastnikom zemljišča, kjer naj bi se izvajal monitoring zraka. Utemeljujejo, da takšen način izvedbe ni sprejemljiv, ker ne bo pokazal prave slike dejanskega stanja. Takoj, ko smo v CIVOZ ugotovili pripravo na izvedbo »dogovornega monitoringa«, smo o tem pisno seznanili go. doc. dr. Cvetko Ribarič Lasnik. Sporočili smo ji, da je vnaprej podrobno dogovorjen monitoring nesprejemljiv, ker ne zagotavlja verodostojnih podatkov. Istočasno pa smo tudi jasno zapisali, da se strinjamo z vzorčenjem zemljine in pridelkov in tudi predlagali, da se monitoring zraka izvede naslednje leto, ko bo za take meritve dovolj časa in tudi zagotovljena transparentnost ter verodostojnost,” pojasnjujejo v izjavi za javnost in izpostavljajo dejstvo, da je bil na nekaterih hmeljiščih hmelj že pobran, kar ni bilo predvideno ob načrtovanju meritev, lahko pa bi vplivalo na rezultate.

Očitke hmeljarjev in župana, da so poskušali preprečiti izvajanje meritev, CIVOZ zavrača. Kot opazovalci smo bili vključeni v izvedbo monitoringa, ki je bil opravljen 24.8.2018 ter je zajel vzorčenje zemljin in vrtnin ter drugih pridelkov. Vzorčenje je potekalo brez težav in skladno z načrti izvajalca ter koordinatorke,” pojasnjujejo. Izrazili pa so tudi zaskrbljenost nad županovim odklanjanjem odgovornosti.

 

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.