V Slovenj Gradcu se ustanavlja območna ljubiteljska likovna sekcija

V Slovenj Gradcu se v mesecu maju ustanavlja območna ljubiteljska likovna sekcija, katere koordinatorja sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Slovenj Gradec in nevladna organizacija v javnem interesu raum AU.

Primarni namen sekcije in njene ustanovitve, kot pove vodja slovenjgraške izpostave JSKD, Mihael Šuler, je podpora ljubiteljskih ustvarjalcev, ki delujejo v polju vizualne umetnosti v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja, pri čemer izpostavi medsebojno in medsektorsko povezovanje ljubiteljskih ustvarjalcev, možnost dodatne promocije v sklopu območnih in državnih srečanj, dodatno izobraževanje in zagotavljanje prostorskih, materialnih in mentorskih zmogljivosti. 

Pove tudi, da so se v želji, da bi sekcija dejansko zasledovala zastavljene cilje, povezali z nevladno organizacijo v javnem interesu raum AU, ki že leta izvaja program tudi na področju ljubiteljske likovne dejavnosti in v sklopu katerega so tekom delovanja razvili široko mrežo ljubiteljskih ustvarjalcev, mentorskih sodelavcev in referenčne galerijske zmogljivosti.Tudi vodja ljubiteljske sekcije pri raum AU, Urška Čerče, poudari pomen nastajanja te sekcije, v sklopu katere bodo ustvarjalci, torej slikarji, fotografi, risarji, karikaturisti, grafitarji, ustvarjalci kolažev in drugih tehnik s polja vizualne umetnosti, deležni različne podpore, istočasno pa izpostavi tudi pomen povezovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, kar je konkretna koprodukcija te sekcije, “saj tovrstne aktivnosti pripomorejo k prepoznavnosti pomena in vloge nevladnih organizacij in k prepoznavanju njihovega doprinosa za celotno družbo”.

V želji, da bi novica o ustanovitvi območne ljubiteljske likovne sekcije dosegla čim širši krog deležnikov, vas, dragi bralci, organizatorji prosijo za pomoč pri razširjanju informacij o uvodnemu sestanku, ki bo potekal 24. maja, ob 17.00 uri, v prostorih raum AU, Partizanska pot 12, Slovenj Gradec.